Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:398:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 398, 30. december 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 398
32. årgang
30. december 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/675/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 18. december 1989 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden fra den 16. juni 1989 til den 15. juni 1991

1

  

Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden fra den 16. juni 1989 til den 15. juni 1991

3

  

Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea-Bissau om fiskeri ud for Guinea-Bissaus kyst, for perioden fra den 16. juni 1989 til den 15. juni 1991

4

  

89/676/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/676/EØF af 21. december 1989 om ændring af direktiv 75/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser

18

  

89/677/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/677/EØF af 21. december 1989 om ottende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

19

  

89/678/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/678/EØF af 21. december 1989 om ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

24

  

89/679/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/679/EØF af 21. december 1989 om femte ændring af direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

25

  

89/680/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/680/EØF af 21. december 1989 om ændring af direktiv 77/536/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

26

  

89/681/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/681/EØF af 21. december 1989 om ændring af direktiv 87/402/EØF om styrtsikker, frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

27

  

89/682/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/682/EØF af 21. december 1989 om ændring af direktiv 86/298/EØF om bagtil monterede styrtsikker førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

29

  

89/683/EØF:

 
 

*

RAADETS BESLUTNING AF 21. DECEMBER 1989 OM BEMYNDIGELSE AF DEN FRANSKE REPUBLIK TIL AT ANVENDE EN FORANSTALTNING, DER FRAVIGER ARTIKEL 2 I SJETTE DIREKTIV 77/388/EOEF OM HARMONISERING AF MEDLEMSSTATERES LOVGIVNING OM OMSAETNINGSAFGIFTER

31

  

89/684/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/684/EØF af 21. december 1989 om erhvervsuddannelse for visse førere af køretøjer, der transporterer farligt gods ad vej

33
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top