EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:375:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 375, 23. december 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 375
32. årgang
23. december 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3900/89 af 4. december 1989 om gennemførelse af afgørelse nr. 2/89 truffet af Samarbejdsrådet EØF-Tunesien om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber, af protokollen vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og vedrørende metoderne for administrativt samarbejde

1

  

Afgørelse nr. 2/89 truffet af Samarbejdsrådet EØF-Tunesien den 27. september 1989 om ændring, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber, af protokollen vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og vedrørende metoderne for administrativt samarbejde

2

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3901/89 af 12. december 1989 om fastlæggelse af definitionen af lam, der opfedes til tunge slagtekroppe

4

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3902/89 af 15. december 1989 om ændring, for så vidt angår værdier udtrykt i ecu, af forordning (EØF) nr. 1135/88 om definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde i samhandelen mellem Fællesskabets toldområde og Ceuta og Melilla samt De Kanariske Øer

5

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3903/89 af 15. december 1989 om forhøjelse af det ved forordning (EØF) nr. 4047/88 åbnede fællesskabstoldkontingent for en bestemt form for polyvinylpyrrolidon

6

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3904/89 af 15. december 1989 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for rå kaffe med koffeinindhold og kakaobønner, hele eller brækkede (1990)

7

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3905/89 af 15. december 1989 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for en landbrugsvare og et kemisk produkt (1990)

9

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til Republikken Ungarn og Folkerepublikken Polen

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3907/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3908/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3909/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3910/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3911/89 af 21. december 1989 om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3912/89 af 21. december 1989 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3913/89 af 20. december 1989 om tilbagetrækning af visse oksekødsprodukter fra listen over de produkter, på hvilke den supplerende mekanisme for samhandelen finder anvendelse

28

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3914/89 af 20. december 1989 om fastsættelse af kontingenterne for 1990 for indførsel til Spanien af oksekødsprodukter for tredjelande

30

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3915/89 af 20. december 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 641/86 om gennemførelsesbestemmelser til den supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager, der indføres til Portugal og er omhandlet i bilag XXII til tiltrædelsesakten

32

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3916/89 af 20. december 1989 om fastsættelse af kontingentet for 1990 for indførsel til Portugal af levende svin fra tredjelande og visse bestemmelser for dets anvendelse

37

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3917/89 af 20. december 1989 om fastsættelse af kontingentet for 1990 for indførsel til Portugal af levende svin fra Spanien og visse bestemmelser for dets anvendelse

39

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3918/89 af 20. december 1989 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne for kontingentet for indførsel til Portugal af levende svin fra Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985

41

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3919/89 af 20. december 1989 om gennemførelsesbestemmelser i sektoren for svinekød til Rådets forordning (EØF) nr. 3899/89 om nedsættelse i 1990 af importafgifterne for visse landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande

43

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3920/89 af 20. december 1989 om gennemførelsesbestemmelser i sektoren for fjerkrækød til Rådets forordning (EØF) nr. 3899/89 om nedsættelse i 1990 af importafgifterne for visse landbrugsprodukter med oprindelse i udviklingslande

45

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3921/89 af 21. december 1989 om levering af korn som fødevarehjælp

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3922/89 af 21. december 1989 om levering af butteroil som fødevarehjælp

53

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3923/89 af 21. december 1989 om levering af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp

56

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3924/89 af 22. december 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3630/89 om levering af raffineret rapsolie til De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) som fødevarehjælp

60

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3925/89 af 22. december 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3631/89 om levering af raffineret rapsolie som fødevarehjælp

65

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3926/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

68

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3927/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

69

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3928/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for ris og brudris

73

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3929/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af restitutioner for januar 1990 for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

76

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3930/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter inden for svinekødsektoren

78

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3931/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød

82

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3932/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af det nedsættelsesbeløb, der gælder i forbindelse med den særlige ordning for indførsel af majs og sorghum til Spanien

87

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3933/89 af 22. december 1989 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske clementiner med oprindelse i Tunesien

88

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3934/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af de særlige afgifter ved indførsel af oksekød fra Portugal

90

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3935/89 af 22. december 1989 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

92

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3936/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

94

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3937/89 af 22. december 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

97

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1762/89 af 20. juni 1989 om visse statistiske oplysninger om de restitutioner, der betales ved eksport af visse landbrugsprodukter i form af varer, der omfattes af forordning (EØF) nr. 3035/80 (EFT nr. L 172 af 21. 6. 1989)

105
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top