Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:351:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 351, 2. december 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 351
32. årgang
2. december 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3610/89 af 1. december 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3611/89 af 1. december 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3612/89 af 29. november 1989 om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3613/89 af 1. december 1989 om levering af sødmælkspulver som fødevarehjælp

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3614/89 af 1. december 1989 om indstilling af fiskeri efter sild fra fartøjer, som fører irsk flag

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3615/89 af 1. december 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3782/88 om bemyndigelse af Tyskland og Frankrig til i visse zoner ikke at anvende foranstaltningerne i Rådets forordning (EØF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsårene 1989/90 til 1995/96 af præmier for endelig nedlæggelse af vinarealer

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3616/89 af 1. december 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1328/89 om bemyndigelse af Italien til i visse zoner ikke at anvende foranstaltningerne i Rådets forordning (EØF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsårene 1989/90 til 1995/96 af præmier for endelig nedlæggelse af vinarealer

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3617/89 af 1. december 1989 om de mængder fåre- og gedekødsprodukter, der kan indføres fra Rumænien i 1989

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3618/89 af 1. december 1989 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen med garantitærskler for fåre- og gedekød for produktionsåret 1990

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3619/89 af 1. december 1989 om de mængder fåre- og gedekødsprodukter, der kan indføres fra Polen i 1989

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3620/89 af 1. december 1989 om overgangsforanstaltninger indeværende, at den variable slagtepræmie ikke tilbagebetales for produkter fra sektoren for fåre- og gedekød, som udføres fra Fællesskabet

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3621/89 af 1. december 1989 om tilbagetrækning af visse mejeriprodukter fra listen over de produkter, på hvilken den supplerende mekanisme for samhandelen finder anvendelse

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3622/89 af 1. december 1989 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge Den Fælles Toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3623/89 af 1. december 1989 om ændring af visse importafgifter for levende hornkvæg samt oksekød med undtagelse af frosset oksekød

26

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3624/89 af 1. december 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 3105/87, for så vidt angår antagelsesbetingelserne for ansøgninger om og gyldighedsperioden for licenser, der udstedes i medfør af den særlige ordning for indførsel af majs og sorghum til Spanien

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3625/89 af 1. december 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3626/89 af 1. december 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

31

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/608/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/608/EØF af 21. november 1989 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af de veterinære og zootekniske bestemmelser

34

  

89/609/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 27. november 1989 om ændring af beslutning 87/279/EØF om Fællesskabets deltagelse i finansieringen af udgifter vedrørende overvågning og kontrol af fiskeriet i farvande henhørende under Portugals højhedsområde eller jurisdiktion #

38

  

Kommissionen

  

89/610/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 14. november 1989 om fastsættelse af referencemetoderne og listen over nationale referencelaboratorier for påvisning af restkoncentrationer #

39

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3107/89 af 16. oktober 1989 om ændring af den spanske udgave af forordning (EØF) nr. 548/86 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende tiltrædelsesudligningsbeløb (EFT nr. L 298 af 17.10.1989)

51

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3509/89 af 23. november 1989 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø (EFT nr. L 342 af 24. 11. 1989)

51
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top