EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:298:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 298, 17. oktober 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 298
32. årgang
17. oktober 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3099/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3100/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for kom, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3101/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention ved den niende dellicitation, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3102/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af referencepriser for artiskokker for produktionsåret 1989/90

6

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3103/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af referencepriser for hovedsalat for produktionsåret 1989/90

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3104/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af referencepriserne for appelsiner for høståret 1989/90

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3105/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af referenceprisen for klementiner for høståret 1989/90

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3106/89 af 16. oktober 1989 om fastsættelse af referencepriser for bredbladet endivie for produktionsåret 1989/90

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3107/89 af 16. oktober 1989 om ændring af den spanske udgave af forordning (EØF) nr. 548/86 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende tiltrædelsesudligningsbeløb

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3108/89 af 16. oktober 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 4208/88 om fastsættelse for fangstsæsonen 1989 af de årlige importkontingenter for varer, der er undergivet bestemmelserne for Spaniens og Portugals gennemførelse af kvantitative restriktioner i fiskerisektoren

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3109/89 af 16. oktober 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 4209/88 om fastsættelse for fangstsæsonen 1989 af det samlede skønsmæssige importniveau for varer, der er omfattet af den supplerende mekanisme for samhandelen med fiskerivarer

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3110/89 af 16. oktober 1989 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3111/89 af 16. oktober 1989 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i New Zealand

21

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/552/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv- radiospredningsvirksomhed

23

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 89/438/EØF af 21. juni 1989 om ændring af direktiv 74/561/EØF om adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i indenlandsk og international transport, direktiv 74/562/EØF om adgang til erhvervet med personbefordring ad landevej i indenlandsk og international transport og direktiv 77/796/EØF om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i forbindelse med udøvelse af transportvirksomhed inden for personbefordring og transportvirksomhed inden for godstransport ad landevej omfattende foranstaltninger, som skal lette den faktisk udøvelse af etableringsfrihed for de pågældende udøvere af transportvirksomhed (EFT nr. L 212 af 22. 7.1989)

31
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top