Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:291:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 291, 10. oktober 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 291
32. årgang
10. oktober 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3030/89 af 6. oktober 1989 om endelig fastsættelse af støttebeløbet for raps- og rybsfrø, der skal anvendes inden den 1. september 1989 for produktionsåret 1989/90

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3031/89 af 9. oktober 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3032/89 af 9. oktober 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3033/89 af 9. oktober 1989 om genindførelse af opkrævning af told for gelatine og gelatinederivater henhørende under KN-kode 3503 00 10 og med oprindelse i Colombia, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3034/89 af 9. oktober 1989 om genindførelse af opkrævning af told for polymere af styren, i ubearbejdet form og andre former, henhørende under KN-kode 3903, 3915 og 3920 og med oprindelse i Brasilien og i Mexico, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3035/89 af 9. oktober 1989 om udbydelse i licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som det græske interventionsorgan ligger inde med

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3036/89 af 9. oktober 1989 om levering af raffineret rapsolie til ikke- statslige organisationer (ISO) som fødevarehjælp

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3037/89 af 9. oktober 1989 om levering af korn som fødevarehjælp

41

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3038/89 af 9. oktober 1989 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for indførsel i Det Forenede Kongerige af smør fra New Zealand

45

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3039/89 af 9. oktober 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

47

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3040/89 af 9. oktober 1989 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

49

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3041/89 af 9. oktober 1989 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning anmodninger om udstedelse af importlicenser i henhold til forordning (EØF) nr. 2327/89 for oksekød kan imødekommes

51

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3042/89 af 6. oktober 1989 om udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 3651/88, til også at omfatte visse serietilsluttede matrixslagprintere, der samles i Fællesskabet

52

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

89/542/EØF:

 
 

*

Kommissionens henstilling af 13. september 1989 om mærkning af vaske- og rengøringsmidler

55

  

89/543/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 6. oktober 1989 om godtagelse af tilsagn og om afslutning af undersøgelsen i henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EØF) nr. 2423/88 vedrørende visse serietilsluttede matrixslagprintere, der samles i Fællesskabet #

57

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2880/89 af 26. september 1989 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse inerventionsorganer med henblik på forarbejdning i Fællesskabet (EFT nr. L 277 af 27.9.1989)

60
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top