Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:281:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 281, 30. september 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 281
32. årgang
30. september 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2922/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2923/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2924/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2925/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2926/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af importafgifter for sirup og andre sukkeropløsninger og visse andre produkter inden for sukkersektoren

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2927/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2928/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af den nedsatte afgift ved indførsel til Portugal af visse mængder råsukker bestemt til de portugisiske raffinaderier

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2929/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2930/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2931/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2932/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2933/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2934/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for ris og brudris

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2935/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af støtte til sojabønner

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2936/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af restitutioner for oktober 1989 for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2937/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2938/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olieholdige frø

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2939/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af støtten for tørret foder

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2940/89 af 29. september 1989 om fastsættelse for oktober 1989 af afgiftsbeløbet i Spanien for produkter, der er underlagt kontrolordningen vedrørende priserne

47

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2941/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af støtten for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2942/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 3421/88

55

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2943/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

57

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2944/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2945/89 af 29. september 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 2406/89 om bemyndigelse af visse interventionsorganer til at udbyde 530 000 tons hård hvede i licitation med henblik på udførsel i form af groft mel

65

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2946/89 af 29. september 1989 om levering af raffineret solsikkeolie til UNRWA som fødevarehjælp

66

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2947/89 af 29. september 1989 om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp

70

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2948/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

74

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2949/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

76

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2950/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

78

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2951/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

80

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2952/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af Traktatens bilag II

83

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2953/89 af 29. september 1989 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1700/84 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med forudfastsættelsesattester for restitutioner inden for svinekødsektoren

86

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2954/89 af 29. september 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1901/89 om fravigelse for produktionsåret 1989/90 af forordning (EØF) nr. 920/89 om fastsættelse af kvalitetsnormer for gulerødder, citrusfrugter og spiseæbler og -pærer, for så vidt angår æblers størrelse

87

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2955/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af visse bestemmelser om udstedelse af SMS-licenser for olivenolie til Portugal

88

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2956/89 af 29. september 1989 om undtagelse fra visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 1725/79 for så vidt angår kontrol af tilstedeværelse af visse produkter i det anvendte skummetmælkspulver

89

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2957/89 af 29. september 1989 om fastsættelse for produktionsåret 1989/90 af den anslåede produktion og for produktionsåret 1988/89 af den faktiske produktion af solsikkefrø, og om tilpasning af støttebeløbet

91

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2958/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

92

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2959/89 af 29. september 1989 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

93

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2960/89 af 29. september 1989 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af visse sorter æbler med oprindelse i Australien

95

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2961/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

96

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2962/89 af 29. september 1989 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

98

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2963/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

100

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2964/89 af 29. september 1989 om fastsættelse af de værdiforringelsesprocenter, der skal benyttes ved interventionskøb af landbrugsprodukter

101

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2965/89 af 29. september 1989 om ydelse af en skønsmæssigt forudfastsat støtte til privat oplagring af hele kroppe, halve kroppe og bag- og forfjerdinger af voksne handyr

103

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2966/89 af 29. september 1989 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

109

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2967/89 af 25. september 1989 om fortsat indførsel på særlige betingelser af newzealandsk smør til Det Forenede Kongerige

114

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/530/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/530/EØF af 18. september 1989 om supplering og ændring af direktiv 76/116/EØF for så vidt angår mikronæringsstofferne bor, cobolt, kobber, jern, mangan, molybdæn og zink i gødninger

116
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top