EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:226:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 226, 3. august 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 226
32. årgang
3. august 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/458/EØF:

 
 

*

Rådets Direktiv af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af udstødningsgas fra motorkøretøjer for så vidt angår europæiske emissionsnormer for biler med motorslagvolumen på mindre end 1,4 liter

1

  

89/459/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/459/EØF af 18. juli 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende mønsterdybden på dæk til visse klasser af motorkøretøjer og påhængskøretøjer til disse

4

  

89/460/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/460/EØF af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 85/3/EØF om vægt, dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskøretøjer, med henblik på fastsættelse af ophørstidspunktet for de dispensationer, der er indrømmet Irland og Det Forenede Kongerige

5

  

89/461/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/461/EØF af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 85/3/EØF om vægt, dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskøretøjer, med henblik på fastsættelse af visse tilladte maksimumsdimensioner for sættevognstog

7

  

89/462/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/462/EØF af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 78/546/EØF om statistisk registrering af vejgodstrafikken inden for rammerne af en regional statistik

8

  

89/463/EØF:

 
 

*

RÅDETS DIREKTIV af 18. juli 1989 om ændring af direktiv 83/416/EØF om udstedelse af tilladelse til interregional ruteflyvning med passagerer, post og fragt mellem medlemsstaterne #

14

  

89/464/Euratom:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 18. juli 1989 om et forsknings- og uddannelsesprogram for Det Europæiske Atomenergifællesskab inden for fjernhåndtering i farlige eller ødelagte nukleare miljøer (1989-1993) TELEMAN #

16

  

89/465/EØF:

 
 

*

Rådets attende direktiv 89/465/EØF af 18. juli 1989 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - ophævelse af visse undtagelser i henhold til artikel 28, stk. 3, i sjette direktiv 77/388/EØF

21

  

89/466/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 18. juli 1989 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en foranstaltning, som fraviger artikel 11, punkt A, nr. 1, litra b), i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

23

  

Kommissionen

  

89/467/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12. juli 1989 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 (IV/30.566 - UIP) (Kun den engelske og den nederlandske udgave er autentisk) #

25
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top