Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:163:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 163, 14. juni 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 163
32. årgang
14. juni 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1657/89 af 13. juni 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1658/89 af 13. juni 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1659/89 af 13. juni 1989 om fastsættelse af tillægsbeløb for produkter af fjerkrækød

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1660/89 af 13. juni 1989 om fastsættelse af tillægsbeløb for levende og slagtet fjerkræ

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1661/89 af 13. juni 1989 om fastsættelse af tillægsbeløb for æggeprodukter

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1662/89 af 13. juni 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1244/82 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende præmieordningen for opretholdelse af besætninger af ammekøer

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1663/89 af 13. juni 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1569/77 om fastsættelse af fremgangsmåden ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af korn

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1664/89 af 13. juni 1989 om gennemførelsesbestemmelserne til importordningen for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 91 og 0714 90 11 med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1665/89 af 13. juni 1989 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til Traktaten

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1666/89 af 13. juni 1989 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 14. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 3421/88

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1667/89 af 13. juni 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1668/89 af 13. juni 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1669/89 af 13. juni 1989 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1670/89 af 13. juni 1989 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af auberginer med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1671/89 af 13. juni 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1574/89 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af æbler med oprindelse i Chile

29

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/368/EØF:

 
 

*

RÅDETS BESLUTNING af 29. maj 1989 om ændring af syvende beslutning 85/355/EØF om ligestilling af markinspektioner af arealer til formering af udsæd i tredjelande og syvende beslutning 85/356/EØF om ligestilling af frø produceret i tredjelande #

30

  

89/369/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/369/EØF af 8. juni 1989 om forebyggelse af luftforurening fra nye kommunale affaldsforbrændingsanlæg

32

  

89/370/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/370/EØF af 8. juni 1989 om ændring af direktiv 83/129/EØF om indførsel i medlemsstaterne af visse sælungeskind og varer heraf

37
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top