Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:139:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 139, 23. maj 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 139
32. årgang
23. maj 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1379/89 af 22. maj 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1380/89 af 22. maj 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1381/89 af 22. maj 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 1035/88 og (EØF) nr. 999/89 vedrørende løbende licitationer i sukkersektoren

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1382/89 af 19. maj 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 2681/83 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for olieholdige frø

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1383/89 af 19. maj 1989 om ændring af forordning nr. 282/67/EØF om de nærmere regler for intervention ved olieholdige frø

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1384/89 af 22. maj 1989 om genindførelse af opkrævning af told for fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer og andet fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder henhørende under KN-kode 6404 og 6405 90 10 og med oprindelse i Filippinerne, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1385/89 af 22. maj 1989 om regler for køb af korn fra et interventionsorgan med henblik på fødevarehjælp fra Fællesskabet

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1386/89 af 22. maj 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1387/89 af 22. maj 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1388/89 af 22. maj 1989 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Italien

17

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/336/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

19

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 4227/88 af 19. december 1988 om fuldstændig eller delvis suspension af toldsatserne for visse varer henhørende under kapitel 1 til 24 i Den Kombinerede Nomenklatur og med oprindelse i Malta (1989) (EFT nr. L 371 af 31. 12.1988)

27

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 4234/88 af 19. december 1988 om indførelse af lofter for og fællesskabstilsyn med indførsel af visse varer med oprindelse i Jugoslavien (1989) (EFT nr. L 372 af 31.12.1988)

27

 

*

Berigtigelse til afgørelse 88/653/EKSF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 19. december 1988 om indførelse af lofter for og fællesskabstilsyn med indførsel af visse produkter henhørende under EKSF-Traktaten og med oprindelse i Jugoslavien (1989) (EFT nr. L 372 af 31.12.1988)

28

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 4245/88 af 21. december 1988 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugsvarer med oprindelse i Israel (1989) (EFT nr. L 373 af 31.12.1988)

28
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top