EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1989:049:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 49, 21. februar 1989


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 49
32. årgang
21. februar 1989Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 416/89 af 20. februar 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 417/89 af 20. februar 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 418/89 af 17. februar 1989 om levering af korn som fødevarehjælp

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 419/89 af 20. februar 1989 om ændring af forordning (EØF) nr. 606/86 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for anvendelsen af den supplerende mekanisme for samhandelen med mejeriprodukter indført til Spanien fra De Ti

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 420/89 af 20. februar 1989 om fastsættelse af de særlige kurser til omregning til national valuta af referencepriserne franko grænse for indført hedvin

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 421/89 af 20. februar 1989 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Cypern

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 422/89 af 20. februar 1989 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 423/89 af 20. februar 1989 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 424/89 af 20. februar 1989 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 425/89 af 20. februar 1989 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 426/89 af 20. februar 1989 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 427/89 af 20. februar 1989 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til Traktaten

24

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

89/130/EØF, Euratom:

 
 

*

Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser

26

  

Kommissionen

  

89/131/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. februar 1989 om ændring af beslutning 88/557/EØF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/404/EØF #

29

  

89/132/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. februar 1989 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til midlertidigt at tillade handel med forstligt frømateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 71/161/EØF (Kun den tyske udgave er autentisk) #

30

  

89/133/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 7. februar 1989 om ændring af grænserne for de ugunstigt stillede områder i Portugal som omhandlet i Rådets direktiv 75/268/EØF (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

31

  

89/134/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 7. februar 1989 om godkendelse af et program for bomuldssektoren i Spanien i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 389/82 (Kun den spanske udgave er autentisk) #

33

  

89/135/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 7. februar 1989 om godkendelse af fire programmer udarbejdet af den portugisiske regering og om ændring af to programmer, der tidligere er godkendt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3828/85 om et særligt program for udvikling af landbruget i Portugal (Kun den portugisiske udgave er autentisk) #

35

  

89/136/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 8. februar 1989 om ændring af beslutning 85/446/EØF om inspektion på stedet i forbindelse med handelen med fersk kød inden for Fællesskabet #

36

  

89/137/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 9. februar 1989 om ændring af beslutning 89/15/EØF om opretholdelse af indførslen af dyr og fersk kød fra visse tredjelande #

37

  

89/138/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 10. februar 1989 om ændring af beslutning 89/7/EØF om fastsættelse af den officielle godkendelses varighed for visse sorter af grønsagsarter #

39
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top