Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:325:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 325, 29. november 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 325
31. årgang
29. november 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3697/88 af 24. november 1988 om anvendelse i Spanien af det fulde præmiebeløb til opretholdelse af besætninger af ammekøer

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3698/88 af 24. november 1988 om fastsættelse af særforanstaltninger for hampefrø

2

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3699/88 af 24. november 1988 om forhøjelse af det for 1988 åbnede fællesskabstoldkontingent for ferrochrom indeholdende mere end 6 vægtprocent kulstof

4

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3700/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3701/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3702/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3703/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3704/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3705/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for ris og brudris

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3706/88 af 24. november 1988 om levering af korn som fødevarehjælp

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3707/88 af 24. november 1988 om levering af korn som fødevarehjælp

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3708/88 af 25. november 1988 om levering af blød hvede til Madagaskar som fødevarehjælp

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3709/88 af 28. november 1988 om levering af olivenolie til ikke- statslige organisationer (ISO) som fødevarehjælp

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3710/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det Forenede Kongeriges territorium i ugen 7. til 13. november 1988

38

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3711/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af det vejledende loft for indførsel af olivenolie til Portugal for produktionsåret 1988/89

40

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3712/88 af 28. november 1988 om fastsættelse for produktionsåret 1988/89 af interventiontærsklen for clementiner for Spanien

41

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3713/88 af 28. november 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 989/86 om gennemførelsesbestemmelser for begrænsning af forarbejdningsstøtten til visse mængder appelsiner og citroner i Spanien, for produktionsåret 1988/89

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3714/88 af 28. november 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 1787/87 om interventionsopkøb af visse kvaliteter oksekød i visse medlemsstater og om fastsættelse af opkøbspriser for oksekød

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3715/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af restitutioner for december 1988 for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

46

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3716/88 af 28. november 1988 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3717/88 af 28. november 1988 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

50

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3718/88 af 28. november 1988 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

52

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

88/599/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 88/599/EØF af 23. november 1988 om standardkontrolprocedurer for gennemførelse af forordning (EØF) nr. 3820/85 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport og af forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport

55

  

Kommissionen

  

88/600/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. november 1988 om forlængelse og ændring af beslutning 85/594/EØF om bemyndigelse af Grækenland til at træffe forskellige beskyttelsesforanstaltninger i henhold til EØF-Traktatens artikel 108, stk. 3 (Kun den græske udgave er autentisk) #

58
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top