EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:317:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 317, 24. november 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 317
31. årgang
24. november 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3633/88 af 23. november 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3634/88 af 23. november 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3635/88 af 23. november 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3636/88 af 22. november 1988 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3637/88 af 22. november 1988 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører tysk flag

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3638/88 af 22. november 1988 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører belgisk flag

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3639/88 af 23. november 1988 om udsættelse af overtagelsesdatoen og ændring af visse salgspriser på kød udbudt til salg af interventionsorganerne i henhold til forordning (EØF) nr. 2374/79

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3640/88 af 23. november 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 3330/88 for så vidt angår levering af mel af blød hvede som fødevarehjælp til Bolivia

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3641/88 af 23. november 1988 om fastsættelse af de særlige afgifter ved indførsel af oksekød fra Portugal

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3642/88 af 23. november 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 3083/73 om oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2358/71 om den fælles markedsordning for frø

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3643/88 af 23. november 1988 om undtagelse for produktionsåret 1988/89 fra forordning (EØF) nr. 1562/85 om gennemførelsesbestemmelser til foranstaltningerne til fremme af forarbejdning af appelsiner og afsætning af produkter forarbejdet på basis af citroner, for så vidt angår den omregningskurs, der skal anvendes på den minimumspris, der skal betales til producenten, samt på udligningstilskud

19

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3644/88 af 23. november 1988 om fastsættelse for produktionsåret 1988/89 af minimumsprisen ved salg til forarbejdningsindustrien af blodappelsiner, der er trukket tilbage fra markedet

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3645/88 af 23. november 1988 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 30. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/88

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3646/88 af 23. november 1988 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3647/88 af 23. november 1988 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3648/88 af 23. november 1988 om fravigelse af kvalitetsnormen for citrusfrugter

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3649/88 af 23. november 1988 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse i Marokko

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3650/88 af 23. november 1988 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

32

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3651/88 af 23. november 1988 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af serietilsluttede matrixslagprintere med oprindelse i Japan

33

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

88/589/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 4. november 1988 om en procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 86 (IV/32.318, London European - Sabena) (Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)

47

  

88/590/EØF:

 
 

*

Kommissionens henstilling af 17. november 1988 om betalingssystemer, herunder navnlig om forholdet mellem kortindehaver og kortudsteder

55

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 88/301/EØF af 16. maj 1988 om konkurrence på teleterminalmarkederne. (EFT nr. L 131 af 27. 5.1988)

59
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top