EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:310:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 310, 16. november 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 310
31. årgang
16. november 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3538/88 af 15. november 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3539/88 af 15. november 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for kom, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3540/88 af 15. november 1988 om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det Forenede Kongeriges territorium i ugen 24. til 30. oktober 1988

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3541/88 af 15. november 1988 om genindførelse af opkrævning af told, der gælder i henseende til tredjelande, for visse varer med oprindelse i Jugoslavien

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3542/88 af 15. november 1988 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører dansk flag

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3543/88 af 15. november 1988 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører irsk flag

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3544/88 af 15. november 1988 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den første dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 3421/88

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3545/88 af 15. november 1988 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3546/88 af 15. november 1988 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3547/88 af 15. november 1988 om fastsættelse af støtte for sojabønner

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3548/88 af 15. november 1988 om fastsættelse af støtten for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3549/88 af 15. november 1988 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 29. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/88

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3550/88 af 15. november 1988 om anvendelse af Den Fælles Toldtarif på indførsel af friske citroner med oprindelse i Cypern

26

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

88/565/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 29. marts 1988 vedrørende den franske regerings planlagte støtte i visse områder i Haute-Normandie, Franche-Comté og Sarthe, i omstillingsområderne Dunkerque, Le Creusot, Fos og Caen samt i området Roubaix-Tourcoing (Kun den franske udgave er autentisk)

28

  

88/566/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. oktober 1988 om udarbejdelse af en fortegnelse over de produkter, der omhandles i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87

32

  

88/567/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. november 1988 om godkendelse af den af Frankrig forelagte plan for udryddelse af klassisk svinepest (Kun den franske udgave er autentisk) #

35
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top