Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:184:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 184, 15. juli 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 184
31. årgang
15. juli 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2089/88 af 11. juli 1988 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af oxalsyre med oprindelse i Taiwan og Sydkorea

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2090/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

4

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2091/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2092/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2093/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2094/88 af 14. juli 1988 om fastsættelsen af fristen for indgivelse af ansøgninger om støtten til privat oplagring, som forudset i forordning (EØF) nr. 1186/88 om overgangsforanstaltninger til støtte for svinekødsmarkedet i Spanien

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2095/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af beløb og regler for nedskrivning af værdien af visse lagre af landbrugsprodukter under offentlig intervention

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2096/88 af 14. juli 1988 om midlertidig suspension af salg af smør fra offentlige lagre i henhold til forordning (EØF) nr. 2315/76

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2097/88 af 14. juli 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 3143/85 om afsætning til nedsat pris af interventionssmør bestemt til direkte forbrug i form af koncentreret smør

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2098/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2099/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2100/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2101/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

47

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2102/88 af 14. juli 1988 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1965/88 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Argentina

49

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2103/88 af 14. juli 1988 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

50

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2104/88 af 14. juli 1988 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

52

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2105/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

54

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2106/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

56

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2107/88 af 14. juli 1988 om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det Forenede Kongeriges territorium i ugen 13. til 19. juni 1988

59

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

88/388/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse

61

  

88/389/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. juni 1988 om Kommissionens udarbejdelse af en liste over stoffer og udgangsmaterialer, der anvendes ved fremstilling af aromaer

67
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top