Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:147:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 147, 14. juni 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 147
31. årgang
14. juni 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1629/88 af 27. maj 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 1736/75 for så vidt angår registrering af transportmåden i statistikken over Fællesskabets udenrigshandel

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1630/88 af 13. juni 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1631/88 af 13. juni 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1632/88 af 13. juni 1988 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1633/88 af 13. juni 1988 om levering af korn til Den Internationale Røde Kors Komite (IRKK) som fødevarehjælp

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1634/88 af 13. juni 1988 om levering af blød hvede til Den Arabiske Republik Egypten som fødevarehjælp

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1635/88 af 13. juni 1988 om levering af korn til verdensfødevareprogrammet (VFP) som fødevarehjælp

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1636/88 af 13. juni 1988 om levering af langkornet sleben ris til Republikken Kap Verde som fødevarehjælp

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1637/88 af 13. juni 1988 om levering af blød hvede til Madagaskar som fødevarehjælp

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1638/88 af 13. juni 1988 om levering af raffineret rapsolie til ikke- statslige organisationer (ISO) som fødevarehjælp

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1639/88 af 13. juni 1988 om levering af raffineret rapsolie til verdensfødevareprogrammet (VFP) som fødevarehjælp

32

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1640/88 af 13. juni 1988 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på udførsel og om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1252/88

36

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1641/88 af 13. juni 1988 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af ikke udbenet oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på udførsel og om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1480/88

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1642/88 af 13. juni 1988 vedrørende bud indgivet i forbindelse med den 18. særlige licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 3905/86 omhandlede løbende licitation

48

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1643/88 af 13. juni 1988 om støtte til privat oplagring af ostene Kefalotyri og Kasseri

49

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1644/88 af 13. juni 1988 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for nederdele til kvinder og piger (kategori 27, løbenummer 40.0270) og frakker, jakker og andre beklædningsgenstande (kategori 83, løbenummer 40.0830), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3783/87

51

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1645/88 af 13. juni 1988 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for sengelinned, ikke af trikotage (kategori 20, løbenummer 40.0200) og vævet stof af korte regenererede fibre (kategori 37, løbenummer 40.0370), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3783/87

53

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1646/88 af 13. juni 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 2409/86 om salg af interventionssmør til iblanding i foderblandinger

55

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1647/88 af 10. juni 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 3938/87 for så vidt angår de monetære udligningsbeløb, der anvendes i forbindelse med forordning (EØF) nr. 2262/87 og (EØF) nr. 1383/88 for mælk og mejeriprodukter

56

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1648/88 af 13. juni 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødsektoren

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1649/88 af 13. juni 1988 om justering af visse forudfastsatte eksportrestitutioner for korn

68

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1650/88 af 13. juni 1988 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1627/88 om ændring af udligningsafgiften ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Spanien (undtagen De Kanariske Øer)

70

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1651/88 af 13. juni 1988 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

71

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1652/88 af 13. juni 1988 om ændring af eksportrestitutionerne for olieholdige frø

75

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

88/321/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 88/321/EØF af 16. maj 1988 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 71/127/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerspejle til motordrevne køretøjer

77

  

88/322/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. maj 1988 om ændring af Rådets syvende beslutning 85/355/EØF om ligestilling af markinspektioner af arealer til formering af udsæd i tredjelande

80

  

88/323/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. maj 1988 om ændring af Rådets syvende beslutning 85/356/EØF om ligestilling af frø produceret i tredjelande

82

  

88/324/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. maj 1988 om ændringer af de foranstaltninger, som Danmark har truffet med hensyn til kartofler for at beskytte sig imod indslæbning af Corynebacterium sepedonicum (Kun den danske udgave er autentisk)

84

  

88/325/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. maj 1988 om godkendelse af det af den græske regering fremlagte program for 1988 over foranstaltninger vedrørende omstruktureringer af systemet for landbrugsundersøgelser i Grækenland (Kun den graeske udgave er autentisk)

86
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top