Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:123:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 123, 17. maj 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 123
31. årgang
17. maj 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1314/88 af 26. april 1988 om importordningen for 1988 for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 90 og 0714 90 10 fra visse tredjelande, der ikke er medlemmer af GATT, undtagen Den Kinesiske Folkerepublik

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1315/88 af 3. maj 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif og forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter

2

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1316/88 af 16. maj 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1317/88 af 16. maj 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1318/88 af 10. maj 1988 om bestemmelse for medlemsstaterne af indtægtstabet samt af det præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og pr. ged for produktionsåret 1987

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1319/88 af 11. maj 1988 om levering af olivenolie til Republikken Kap Verde som fødevarehjælp

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1320/88 af 11. maj 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 1187/88 og om forhøjelse til 110 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

18

 

*

Kommissionens beslutning nr. 1321/88/EKSF af 11. maj 1988 om forlængelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse plader af jern og stål med oprindelse i Jugoslavien

20

 

*

Kommissionens beslutning nr. 1322/88/EKSF af 11. maj 1988 om forlængelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse jern- og stålfjedre med oprindelse i Algeriet, Mexico og Jugoslavien

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1323/88 af 16. maj 1988 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1324/88 af 16. maj 1988 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af courgetter med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De kanariske Øer)

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1325/88 af 16. maj 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 1240/88 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse i Marokko

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1326/88 af 16. maj 1988 om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det Forenede Kongeriges territorium i ugen 25. april til 1. maj 1988

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1327/88 af 16. maj 1988 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre produkter inden for sukkersektoren

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1328/88 af 16. maj 1988 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

29

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1329/88 af 16. maj 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 1022/88 for så vidt angår visse elektroniske skrivemaskiner samlet i Fællesskabet af Kyushu Matsushita (UK) Ltd

31

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

88/286/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 27. april 1988 om ansøgninger om refusion og udbetaling af forskud på den støtte, der ydes i forbindelse med forordning (EØF) nr. 1400/86 (Kun den franske udgave er autentisk)

32

  

88/287/EØF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 11. maj 1988 om afslutning af undersøgelsesproceduren vedrørende reproduktion uden tilladelse i Indonesien af lydmedier med optagelse efter Republikken Indonesiens tilsagn om at sikre EF-statsborgeres lydmedier med optagelse samme beskyttelse som den, der ydes indonesiske statsborgeres lydmedier med optagelse

51
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top