Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:105:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 105, 26. april 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 105
31. årgang
26. april 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1075/88 af 25. april 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1076/88 af 25. april 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1077/88 af 25. april 1988 om genindførelse af opkrævning af told for modtagere til radiotelefoni henhørende under KN-kode 8527, 8528 og 8529 og med oprindelse i Malaysia, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3635/87

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1078/88 af 25. april 1988 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, under varekategori nr. 16 (løbenummer 40.0160), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i forordning (EØF) nr. 3783/87

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1079/88 af 25. april 1988 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og drenge, under varekategori nr. 75 (løbenummer 40.07.50), som har oprindelse i Brasilien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3783/87

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1080/88 af 25. april 1988 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

9

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

88/233/EØF:

 
 

*

Kommissionens tiende direktiv 88/233/EØF af 2. marts 1988 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, IV og VI til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

11

  

88/234/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. marts 1988 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Det Forenede Kongerige (Kun den engelske udgave er autentisk)

15

  

88/235/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 7. marts 1988 om indrømmelse af dispensation til Danmark og fastsættelse af tilsvarende sundhedsmæssige betingelser, der skal overholdes ved opskæring af fersk kød

20

  

88/236/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 8. marts 1988 om godkendelse af landbrugsforanstalninger, der indgår i det integrerde udviklingsprogram for departementet Lozère, i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1940/81 (Kun den franske udgave er autentisk)

22

  

88/237/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 8. marts 1988 om godkendelse af et landbrugsudviklingsprogram for De Skotske Øer i henhold til forordning (EØF) nr. 1402/86 (Kun den engelske udgave er autentisk)

23

  

88/238/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 8. marts 1988 om godkendelse af det af Frankrig i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1654/86 udarbejdede særlige program for retablering af olivenlunde, der blev beskadiget af frosten i 1985 (Kun den franske udgave er autentisk)

25

  

88/239/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 11. marts 1988 om ændring af beslutning 87/429/EØF om bemyndigelse af Portugal til at indføre visse mængder råsukker under anvendelse af nedsat afgift fra tredjelande for perioden fra 1. juli 1987 til 30. juni 1988 (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

27

  

88/240/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 14. marts 1988 om godkendelse af den af Portugal forelagte plan for undersøgelse for restkoncentrationer af hormoner (Kun den portugisiske udgave er autentisk)

28

  

88/241/EØF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 14. marts 1988 om ændring af afgørelse 78/618/EØF om nedsættelse af et rådgivende videnskabeligt udvalg til undersøgelse af kemiske forbindelsers toksicitet og økotoksicitet

29

  

88/242/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 17. marts 1988 om importlicenser for varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland og Zimbabwe

30

  

88/243/EKSF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 21. marts 1988 om godkendelse af Frankrigs støtte til virksomheder inden for stenkulindustrien i 1988 (Kun den franske udgave er autentisk)

31

  

88/244/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. marts 1988 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland og Det Forenede Kongerige til midlertidigt at tillade handel med sædekorn af hård hvede, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF

33
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top