Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:092:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 92, 9. april 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 92
31. årgang
9. april 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 930/88 af 5. april 1988 om fordeling mellem medlemsstaterne af supplerende fangstkvoter for fartøjer, der udøver fiskeri i svenske farvande

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 931/88 af 8. april 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 932/88 af 8. april 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 933/88 af 8. april 1988 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 934/88 af 8. april 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 935/88 af 8. april 1988 om ændring af de særlige landbrugsomregningskurser i rissektoren

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 936/88 af 8. april 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 1787/87 om interventionsopkøb af visse kvaliteter oksekød i visse medlemsstater og om fastsættelse af opkøbspriser for oksekød

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 937/88 af 8. april 1988 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Algeriet, Marokko og Tunesien skal nedsættes

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 938/88 af 8. april 1988 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Egypten skal nedsættes

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 939/88 af 8. april 1988 om fastsættelse af det beløb, som skal trækkes fra afgiften på ris indført fra Den Arabiske Republik Egypten

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 940/88 af 8. april 1988 om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 941/88 af 8. april 1988 om levering af raffineret rapsolie til Bangladesh som fødevarehjælp

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 942/88 af 8. april 1988 om levering af raffineret rapsolie til ikke- statslige organisationer (ISO) som fødevarehjælp

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 943/88 af 8. april 1988 om udbydelse i licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som det græske interventionsorgan ligger inde med

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 944/88 af 8. april 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 2409/86 om salg af interventionssmør til iblanding i foderblandinger m.v.

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 945/88 af 8. april 1988 om åbning af en licitation med henblik på udbud til salg til eksport til Tunesien af olie af olivenpresserester, som det italienske interventionsorgan ligger inde med

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 946/88 af 8. april 1988 om ændring af visse forordninger om levering af forskellige partier mejeriprodukter som fødevarehjælp for at tage hensyn til de monetære ændringer fra 1. april 1988

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 947/88 af 8. april 1988 om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det Forenede Kongeriges territorium i ugen 21. til 27. marts 1988

39

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 948/88 af 8. april 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 3653/85 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for indførsel af fåre- og gedekød fra visse tredjelande fra og med 1986

41

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 949/88 af 8. april 1988 om ændring af forordning (EØF) nr. 570/88 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler

43

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

88/194/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 88/194/EØF af 24. marts 1988 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 71/320/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

47

  

88/195/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 88/195/EØF af 24. marts 1988 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 80/1269/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers motoreffekt

50
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top