Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:083:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 83, 29. marts 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 83
31. årgang
29. marts 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 810/88 af 28. marts 1988 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 811/88 af 28. marts 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 812/88 af 28. marts 1988 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 813/88 af 28. marts 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 814/88 af 28. marts 1988 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for komfoderblandinger

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 815/88 af 28. marts 1988 om fastsættelse af restitutioner for april 1988 for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 816/88 af 28. marts 1988 om levering af majs til Angola som fødevarehjælp

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 817/88 af 28. marts 1988 om levering af korn til Den Internationale Røde Kors Komité (IRKK) som fødevarehjælp

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 818/88 af 28. marts 1988 om genindførelse af opkrævningen af told, der gælder i henseende til tredjelande, for visse varer med oprindelse i Jugoslavien

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 819/88 af 28. marts 1988 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 799/88 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af agurker med oprindelse i Albanien

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 820/88 af 28. marts 1988 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 779/88 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af agurker med oprindelse i Polen

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 821/88 af 28. marts 1988 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

30

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

88/183/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 88/183/EØF af 22. marts 1988 om ændring af direktiv 76/116/EØF for så vidt angår flydende gødninger

33

  

Kommissionen

  

88/184/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. februar 1988 om godkendelse af en metode til klassificering af svinekroppe i Belgien (Kun de franske og nederlandske udgaver er autentiske)

40

  

88/185/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. februar 1988 om tredje ændring af beslutning 82/351/EØF om godkendelse af visse dele af Forbundsrepublikken Tysklands område som værende officielt fri for svinepest (Kun den tyske udgave er autentisk)

42

  

88/186/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 19. februar 1988 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland og Zimbabwe

43

  

88/187/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. februar 1988 om genoprettelse af status for visse dele af Forbundsrepublikken Tysklands område med hensyn til klassisk svinepest

44

  

88/188/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 25. februar 1988 om ændring af beslutning 87/163/EØF om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til midlertidigt at tillade handel med forstligt frømateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 71/161/EØF (Kun den tyske udgave er autentisk) #

45

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 159/88 af 20. januar 1988 om salg til forudfastsat pris af visse former for udbenet oksekød fra visse interventionsorganer (EFT nr. L 18 af 22.1.1988)

46

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 725/88 af 18. marts 1988 om salg til forudfastsat pris af visse former for udbenet oksekød fra visse interventionsorganer (EFT nr. L 74 af 19.3.1988)

46
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top