EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:185:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 185, 4. juli 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 185
30. årgang
4. juli 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1930/87 af 19. januar 1987 om indgåelse af aftalerne i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og dels Barbados, Belize, folkerepublikken Congo, republikken Elfenbenskysten, Fiji, Den kooperative republik Guyana, Jamaica, republikken Kenya, Den demokratiske republik Madagaskar, republikken Malawi, Mauritius, St. Christopher og Nevis, republikken Surinam, kongeriget Swaziland, Den forenede republik Tanzania, republikken Trinidad og Tobago, republikken Uganda og republikken Zimbabwe, dels republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1986/87

1

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Barbados, Belize, folkerepublikken Congo, republikken Elfenbenskysten, Fiji, Den kooperative republik Guyana, Jamaica, republikken Kenya, Den demokratiske republik Madagaskar, republikken Malawi, Mauritius, St. Cristopher og Nevis, republikken Surinam, kongeriget Swaziland, Den forenede republik Tanzania, republikken Trinidad og Tobago, republikken Uganda og republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1986/87

2

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1986/87

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1931/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1932/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af den monetære koefficient for indførsel af tørrede druer

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1933/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1934/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1935/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af støttebeløbet for ærter, bønner og hestebønner, henvist til i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1431/82

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1936/87 af 3. juli 1987 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for underbeklædningsgenstande af trikotage under varekategori nr. 13 (kode 40.0130) og vævet stof af korte kemofibre, syntetiske eller regenererede, ublegede og blegede under varekategori nr. ex 3 (kode 40.0033), som har oprindelse i Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3925/86

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1937/87 af 3. juli 1987 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for shorts og andre korte benklæder, lange benklæder under varekategori nr. 6 (kode 40.0060), som har oprindelse i Argentina og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3925/86

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1938/87 af 3. juli 1987 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for lommetørklæder under varekategori nr. 19 (kode 40.0190), dragter og kombinerede sæt, til kvinder, under varekategori nr. 29 (kode 40.0290), træningsdragter under varekategori nr. 73 (kode 40.0730), og dragter og kombinerede sæt, til kvinder, under varekategori nr. 74 (kode 40.0740), som har oprindelse i Pakistan og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3925/86

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1939/87 af 3. juli 1987 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1292/81 for så vidt angår kvalitetsnormerne for porrer

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1940/87 af 3. juli 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2409/86 om salg af interventionssmør til iblanding i foderblandinger

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1941/87 af 3. juli 1987 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1726/70 for så vidt angår datoerne for indgåelse og registrering af dyrkningskontrakter for tobak i blade

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1942/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

34

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1943/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af tærskelpriserne for korn og visse sorter mel og grove og fine gryn for høståret 1987/88

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1944/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1945/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1946/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1947/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1948/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

52

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1949/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af tiltrædelsesudligningsbeløbene for mælk og mejeriprodukter i samhandelen med Spanien for mejeriåret 1987/88

58

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1950/87 af 3. juli 1987 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

63

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1951/87 af 3. juli 1987 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Ungarn

64

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1952/87 af 3. juli 1987 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De Kanariske Øer)

66

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1953/87 af 3. juli 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1678/85 for så vidt angår landbrugsomregningskursen for svinekød i Det Forenede Kongerige

68

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1954/87 af 3. juli 1987 om ændring af de særlige landbrugsomregningskurser i rissektoren

70

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

87/343/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/343/EØF af 22. juni 1987 om ændring, for så vidt angår kreditforsikring og kautionsforsikring, af direktiv 73/239/EØF om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

72

  

87/344/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om retshælpsforsikring

77

  

87/345/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/345/EØF af 22. juni 1987 om ændring af direktiv 80/390/EØF om samordning af kravene ved udarbejdelse af, kontrol med og udsendelse af det prospekt, der skal offentliggøres med henblik på optagelse af værdipapirer til officiel notering på en fondsbørs

81
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top