Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:056:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 56, 26. februar 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 56
30. årgang
26. februar 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 547/87 af 23. februar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1698/85 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af elektroniske skrivemaskiner med oprindelse i Japan

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 548/87 af 23. februar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 986/68 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug

2

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 549/87 af 25. februar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 550/87 af 25. februar 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 551/87 af 25. februar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 3431/86 om gennemførelsesbestemmelser til de egnede foranstaltninger i forbindelse med samhandelen med Spanien med produkter forarbejdet på basis af olier

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 552/87 af 25. februar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 3752/86 om særlige interventionsforanstaltninger for bageegnet blød hvede i Tyskland

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 553/87 af 25. februar 1987 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning anmodninger om udstedelse af importlicens, indgivet i februar måned 1987 for frosset oksekød til forarbejdning, kan imødekommes

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 554/87 af 25. februar 1987 om det omfang, i hvilket ansøgninger om udstedelse af importlicenser, som er indgivet i februar 1987 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 555/87 af 25. februar 1987 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 37. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1659/86

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 556/87 af 25. februar 1987 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 557/87 af 25. februar 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 558/87 af 25. februar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

17

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

87/136/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. januar 1987 om bemyndigelse af kongeriget Danmark til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i visse tredjelande til fri omsætning i Fællesskabet (Kun den danske udgave er autentisk)

18

  

87/137/EØF:

 
 

*

Kommissionens niende direktiv 87/137/EØF af 2. februar 1987 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, IV, V og VI til Rådets direktiv 76/768/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

20

  

87/138/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 2. februar 1987 om fastsættelse af maksimumsbeløbene for tilslag ved den licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 69/87 om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp

22

  

87/139/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 2. februar 1987 om fastsættelse af maksimumsbeløbene for tilslag ved den licitation, der blev åbnet ved forordning (EØF) nr. 70/87 om levering af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp

23

  

87/140/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 87/140/EØF af 6. februar 1987 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 71/307/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter

24
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top