EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:033:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 33, 4. februar 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 33
30. årgang
4. februar 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 335/87 af 3. februar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 336/87 af 3. februar 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 337/87 af 3. februar 1987 om fastsættelse for februar 1987 af afgiftsbeløbet i Spanien for produkter, der er underlagt kontrolordningen vedrørende priserne

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 338/87 af 3. februar 1987 om fastsættelse af visse bestemmelser vedrørende udstedelse af SMS-licenser for læggekartofler

6

 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING Nr. 339/87/EKSF af 3. februar 1987 om fastsættelse af ændrede reduktionssatser for det første kvartal af 1987 i overensstemmelse med beslutning nr. 3485/85/EKSF om forlængelse af overvågningsordningen og systemet for produktionskvoter for visse produkter for virksomhederne i jern- og stålindustrien #

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 340/87 af 3. februar 1987 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af appelsiner med oprindelse i Algeriet

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 341/87 af 3. februar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

9

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

87/62/EØF:

 
 

*

Kommissionens henstilling af 22. december 1986 vedrørende overvågning af og kontrol med kreditinstitutters store engagementer

10

  

87/63/EØF:

 
 

*

Kommissionens henstilling af 22. december 1986 om indførelse af indskudsgarantiordninger i Fællesskabet

16

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 204/87 af 22. januar 1987 om salg til forudfastsatte priser af visse former for oksekød fra interventionslagrene med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3563/86 og om ændring af forordning (EØF) nr. 2182/77 (EFT nr. L 22 af 24.1.1987)

18
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top