EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:024:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 24, 27. januar 1987


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 24
30. årgang
27. januar 1987Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 215/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 216/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 217/87 af 26. januar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2632/86 og om forhøjelse til 75 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det danske interventionsorgans besiddelse

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 218/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse af kontingenterne for 1987 for indførsel til Spanien af oksekødsprodukter fra tredjelande

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 219/87 af 26. januar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 1634/86 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til den supplerende mekanisme for samhandelen med olivenolie og oliekager, der indføres til Portugal, og om fastsættelse af det vejledende loft for indførsel af olivenolie og oliekager til Portugal i 1987

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 220/87 af 26. januar 1987 om ændring af forordning (EØF) nr. 2672/86 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 39 i Rådets forordning (EØF) nr. 337/79 i produktionsåret 1986/87

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 221/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 222/87 af 26. januar 1987 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 223/87 af 26. januar 1987 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 224/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse af importafgifter for levende får og geder samt for fåre- og gedekød bortset fra frosset kød

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 225/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse af importafgifter for frosset fåre- og gedekød

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 226/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 227/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 228/87 af 26. januar 1987 om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød

29

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

87/53/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/53/EØF af 15. december 1986 om ændring af direktiv 83/643/EØF om forenkling af fysisk kontrol og administrative formaliteter i forbindelse med godstransport mellem medlemsstaterne

33

  

87/54/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/54/EØF af 16. december 1986 om retlig beskyttelse af halvlederprodukters topografi

36

  

87/55/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/55/EØF af 18. december 1986 om fjerde ændring af direktiv 70/357/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om antioxidanter, som må anvendes i levnedsmidler

41

  

87/56/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 87/56/EØF af 18. december 1986 om ændring af direktiv 78/1015/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladet støjniveau og udstødningsanlæg for motorcykler

42

  

87/57/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 22. december 1986 om indgåelse af en protokol om ændring af konventionen om forhindring af landbaseret havforurening

46

  

Protocole d'amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique

47

  

Protocol amending the Convention for the prevention of marine pollution from landbased sources

49

  

87/58/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 22. december 1986 om indførelse af en supplerende fællesskabsaktion med henblik på udryddelse af brucellose, tuberkulose og leukose hos kvæg

51

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 152/87 af 21. januar 1987 om fastsættelse for perioden fra den 1. januar til den 31. december 1987 af den største mængde af visse produkter inden for fedtstofsektoren, der kan overgå til frit forbrug i og importeres til Spanien og Portugal (EFT nr. L 20 af 22.1.1987)

54
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top