EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:359:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 359, 19. december 1986


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 359
29. årgang
19. december 1986Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3855/86 af 16. december 1986 om korrigering af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner, vedtaget ved forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3580/85 og (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2126/86

1

 

*

Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 3856/86 af 16. december 1986 om tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte i De europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

5

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3857/86 af 16. december 1986 om forlængelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold på importen af PPC-fotokopieringsmaskiner med oprindelse i Japan

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3858/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3859/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3860/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3861/86 af 16. december 1986 om berigtigelse af visse eksportrestitutioner for olieholdige frø fra den 1. oktober 1986

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3862/86 af 18. december 1986 om salg til forudfastsatte priser af visse former for oksekød fra interventionslagre med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2961/86

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3863/86 af 18. december 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 2670/85 om salg til forudfastsat pris af visse former for ikke-udbenet oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, og som er beregnet til udførsel

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3864/86 af 18. december 1986 om en løbende licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionerne i forbindelse med salg af hvidt sukker, som det tyske interventionsorgan ligger inde med

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3865/86 af 18. december 1986 om afvigelse af forordning (EØF) nr. 3136/78 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med fastsættelse af importafgifter for olivenolie ved licitation

32

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3866/86 af 18. december 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 574/86 om gennemførelsesbestemmelser til den supplerende mekanisme for samhandelen

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3867/86 af 18. december 1986 om genindførelse af opkrævning af told for bestemte modtagere til radio og fjernsyn, henhørende under pos. 85.15 A III ex b) og C II c) i den fælles toldtarif og med oprindelse i Rumænien, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3599/85

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3868/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af den prisforskel for hvidt sukker„ som anvendes ved afgiftsberegningen for produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager og for vin

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3869/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af de beløb, der skal opkræves for oksekødprodukter, der har forladt Det forenede Kongeriges territorium i ugen fra den 1. til den 7. december 1986

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3870/86 af 18. december 1986 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af clementiner med oprindelse i Cypern

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3871/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3872/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3873/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3874/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3875/86 af 18. december 1986 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

52

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

86/611/EØF, Euratom, EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for De europæiske Fællesskabers medlemsstater den 15. december 1986 om udnævnelse af formanden for Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

54

  

86/612/EØF, Euratom, EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for De europæiske Fællesskabers medlemsstater den 15. december 1986 om udnævnelse af næstformændene for Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

55

  

Rådet

  

86/613/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel

56

 

*

Anvendelse af artikel 27 i Rådets sjette direktiv af 17. maj 1977 om merværdiafgift (Anmoding fremsat af Det forenede Kongeriges regering om tilladelse til en undtagelsesbestemmelse)

59
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top