Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:355:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 355, 16. december 1986


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 355
29. årgang
16. december 1986Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3809/86 af 11. december 1986 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for lyskødede søde kirsebær, tilsat alkohol, henhørende under pos. ex 20.06 B I e) 2 bb) i den fælles toldtarif og bestemt til fremstilling af sukkervarer

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3810/86 af 11. december 1986 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for boysenbær, frosne, ikke tilsat sukker, bestemt til al slags forarbejdning med undtagelse af fremstilling af marmelade udelukkende af boysenbær, henhørende under pos. ex 08.10 D i den fælles toldtarif

3

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 3811/86 af 11. december 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3812/86 af 15. december 1986 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3813/86 af 15. december 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3814/86 af 15. december 1986 om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3815/86 af 15. december 1986 om levering af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3816/86 af 15. december 1986 om delvis suspension indtil den 31. december 1987 af toldsatserne for spiseoliven, der indføres fra Spanien til Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3817/86 af 15. december 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 1183/86 og (EØF) nr. 1185/86 vedrørende fedtstofsektoren

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3818/86 af 15. december 1986 om ændring af Kommissionens forordning (EØF) nr. 2042/75 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris

24

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3819/86 af 15. december 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 2213/76 og (EØF) nr. 2315/76 vedrørende salg af skummetmælkspulver og smør fra offentlige lagre

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3820/86 af 15. december 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 2600/86, (EØF) nr. 2601/86, (EØF) nr. 2602/86, (EØF) nr. 2632/86, (EØF) nr. 2633/86, (EØF) nr. 2664/86, (EØF) nr. 2846/86, (EØF) nr. 2848/86, (EØF) nr. 3054/86 og (EØF) nr. 3250/86 om åbning af løbende licitationer med henblik på eksport af korn, som er i interventionsorganernes besiddelse

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3821/86 af 15. december 1986 om indstilling af fiskeri efter hvilling fra fartøjer som fører nederlandsk flag

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3822/86 af 15. december 1986 om fastsættelse af støtte til sojabønner

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3823/86 af 15. december 1986 om fastsættelse af støtten for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner, der anvendes til foderbrug

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3824/86 af 15. december 1986 om ændring af eksportrestitutionerne for frugt og grønsager

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3825/86 af 15. december 1986 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af clementiner med oprindelse i Tunesien

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3826/86 af 12. december 1986 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

37

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

86/606/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. november 1986 om godkendelse af tilpasningen af regionen Venetos særlige program for tilpasning og modernisering af strukturen i produktionen af okse-, fåre- og gedekød i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1944/81 med senere ændringer (Kun den italienske udgave er autentisk)

39

  

86/607/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. december 1986 om ændring af beslutning 86/301/EØF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/404/EØF

40

  

86/608/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. december 1986 om berigtigelse af beslutning 86/443/EØF om afslutning af de af kongeriget Nederlandene forelagte regnskaber over de udgifter for regnskabsåret 1982, der er finansieret gennem Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget, garantisektionen (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

41
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top