EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:221:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 221, 7. august 1986


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 221
29. årgang
7. august 1986Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2509/86 af 6. august 1986 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2510/86 af 6. august 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2511/86 af 6. august 1986 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2512/86 af 6. august 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2513/86 af 5. august 1986 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

9

 

*

Kommissionens beslutning nr. 2514/86/EKSF af 31. juli 1986 om ændring af beslutning nr. 31/53 om vilkårene for offentliggørelse af prislisten og salgsbetingelser anvendt af virksomhederne inden for stålindustrien

12

 

*

Kommissionens beslutning nr. 2515/86/EKSF af 31. juli 1986 om ændring af beslutning nr. 37/54 om vilkårene for offentliggørelse af prislister og salgsbetingelser anvendt af virksomhederne inden for stålindustrien ved salg af specialstål i henhold til bilag III i traktaten

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2516/86 af 4. august 1986 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af lejehuse med oprindelse i Japan

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2517/86 af 6. august 1986 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2518/86 af 6. august 1986 om berigtigelse af monetære udligningsbeløb

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2519/86 af 6. august 1986 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2520/86 af 6. august 1986 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2521/86 af 6. august 1986 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2522/86 af 6. august 1986 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den tiende dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1659/86

36

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

86/362/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn

37

  

86/363/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse

43

  

86/364/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/364/EØF af 24. juli 1986 om bevis for køretøjers overensstemmelse med direktiv 85/3/EØF om vægt, dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskøretøjer

48
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top