EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:152:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 152, 6. juni 1986


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 152
29. årgang
6. juni 1986Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1747/86 af 5. juni 1986 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1748/86 af 5. juni 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1749/86 af 5. juni 1986 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

6

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1750/86 af 4. juni 1986 om indførelse af tillægskvoter for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer med oprindelse i Jugoslavien, der deltager i Berliner-handelsmesserne 1986

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1751/86 af 4. juni 1986 om indførelse af tillægskvoter for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer med oprindelse i en række tredjelande, der deltager i Berliner-handelsmesserne 1986

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1752/86 af 4. juni 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 330/86 om fordeling af importkontingenterne for visse varer med oprindelse i Amerikas forenede Stater

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1753/86 af 5. juni 1986 om fastsættelse af de mængder svinekød, der skal udbydes til salg ved licitation og til fast pris i juni 1986 i henhold til artikel 2a i forordning (EØF) nr. 2858/85, og om offentliggørelse af resultaterne af licitationen den 27. maj 1986

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1754/86 af 5. juni 1986 om salg på Fællesskabets marked af interventionslagre af blød hvede og rug i juli og august 1986

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1755/86 af 5. juni 1986 om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved indførsel af tomater med oprindelse i Tyrkiet

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1756/86 af 5. juni 1986 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af tomater med oprindelse i De kanariske Øer

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1757/86 af 5. juni 1986 om suspension af forudfastsættelsen af eksportrestitutionen for foderblandinger på basis af korn

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1758/86 af 5. juni 1986 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1759/86 af 5. juni 1986 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1760/86 af 5. juni 1986 om fastsættelse af de restitutionssatser, der fra den 6. juni 1986 skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1761/86 af 5. juni 1986 om berigtigelse af monetære udligningsbeløb

35

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1762/86 af 5. juni 1986 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1707/86 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket Tjernobyl

41

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

86/214/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 25. maj 1986 om ændring af direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer

45

  

86/215/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/215/EØF af 26. maj 1986 om ændring af direktiv 66/403/EØF om handel med læggekartofler

46

  

86/216/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/216/EØF af 26. maj 1986 om ændring, som følge af Portugals tiltrædelse, af direktiv 83/416/EØF om udstedelse af tilladelse til interregional ruteflyvning med passagerer, post og fragt mellem medlemsstaterne

47

  

86/217/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/217/EØF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om manometre til motorkøretøjsdæk

48
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top