Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:142:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 142, 28. maj 1986


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 142
29. årgang
28. maj 1986Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1606/86 af 26. maj 1986 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for pæresaftkoncentrat, henhørende under pos. ex 20.07 A II i den fælles toldtarif, med oprindelse i Østrig

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1607/86 af 26. maj 1986 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for kirsebær til spisebrug, undtagen moreller, henhørende under pos. ex 08.07 C i den fælles toldtarif, med oprindelse i Schweiz

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1608/86 af 27. maj 1986 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1609/86 af 27. maj 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1610/86 af 27. maj 1986 om levering af forskellige partier butteroil som fødevarehjælp

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1611/86 af 27. maj 1986 om levering af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1612/86 af 27. maj 1986 om fastsættelse af de første kontingenter for 1986, som skal åbnes af Spanien for vinprodukter fra tredjelande

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1613/86 af 27. maj 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 841/86 om fastsættelse af de første kontingenter for 1986, som skal åbnes af Portugal for visse vinprodukter fra tredjelande

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1614/86 af 27. maj 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 3590/85 om den attest og analyseerklæring, der kræves ved indførsel af vin, druesaft og druemost, for så vidt angår overgangsbestemmelserne

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1615/86 af 27. maj 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 3142/85 og om forhøjelse til 742 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1616/86 af 27. maj 1986 om salg til forudfastsatte priser af visse former for oksekød fra interventionslagre med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2906/85

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1617/86 af 26. maj 1986 om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 1517/86 om ændring af forordning (EØF) nr. 3217/85 og om forhøjelse til 800 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i Det forenede Kongeriges interventionsorgans besiddelse

29

 

*

Kommissionens beslutning nr. 1618/86/EKSF af 26. maj 1986 om fastsættelse af reduktionssatser for tredje kvartal af 1986 i forbindelse med beslutning nr. 3485/85/EKSF om forlængelse af en overvågningsordning og et system for produktionskvoter for visse produkter for virksomhederne i jern- og stålindustrien

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1619/86 af 27. maj 1986 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af tomater med oprindelse i Rumænien

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1620/86 af 27. maj 1986 om fastsættelse af de særlige afgifter ved indførsel af oksekød fra Portugal

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1621/86 af 27. maj 1986 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1622/86 af 27. maj 1986 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

36

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

86/194/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. april 1986 om veterinærpolitimæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra Argentina

38

  

86/195/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. april 1986 om veterinærpolitimæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af fersk kød fra Brasilien

51
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top