EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:100:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 100, 16. april 1986


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 100
29. årgang
16. april 1986Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1078/86 af 15. april 1986 om fastsættelse af importafgifterne for kom, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1079/86 af 15. april 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1080/86 af 15. april 1986 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1081/86 af 15. april 1986 om fastsættelse af støtte for sojabønner

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1082/86 af 15. april 1986 om fastsættelse af støtten for ærter, bønner, hestebønner og sødlupiner, der anvendes til foderbrug

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1083/86 af 15. april 1986 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af kom og ris

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1084/86 af 15. april 1986 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1085/86 af 15. april 1986 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1086/86 af 15. april 1986 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

17

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

86/121/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/121/EØF af 8. april 1986 om tilpasning, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, af direktiv 84/631/EØF om overvågning af og kontrol inden for Fællesskabet med grænseoverskridende overførsel af farligt affald

20

  

86/122/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/122/EØF af 8. april 1986 om tilpasning, som følge af Spaniens og Portugals tiltrædelse, til direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle

22

  

86/123/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 8. april 1986 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Canadas regering om imødekommelse af Det europæiske økonomiske Fællesskabs krav om kompensation som følge af Canadas forlængelse af gyldighedsperioden for kontingenterne for indførsel i Canada af fodtøj til kvinder og piger for perioden fra den 1. december 1985 til den 30. november 1988

26

  

Aftale i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Canadas regering om imødekommelse af Det europæiske økonomiske Fællesskabs krav om kompensation som følge af Canadas forlængelse af gyldighedsperioden for kontingenterne for indførsel i Canada af fodtøj til kvinder og piger for perioden fra den 1. december 1985 til den 30. november 1988

27

  

86/124/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 8. april 1986 om bemyndigelse til forlængelse eller stiltiende videreførelse af visse handelsaftaler, som medlemsstaterne har indgået med tredjelande

30

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1052/86 af 10. april 1986 om fastsættelse af eksportrestitutioner for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug (EFT nr. L 96 af 11.4.1986)

32
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top