EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:095:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 95, 10. april 1986


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 95
29. årgang
10. april 1986Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1025/86 af 9. april 1986 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1026/86 af 9. april 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1027/86 af 9. april 1986 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1028/86 af 9. april 1986 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1029/86 af 9. april 1986 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1030/86 af 8. april 1986 om tarifering af varer i position 73.40 B i den fælles toldtarif

13

 

*

Kommissionens beslutning nr. 1031/86/EKSF af 9. april 1986 om forbud mod tilpasning til tilbud på jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1032/86 af 9. april 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 2388/84 om særlige gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for visse former for oksekødkonserves

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1033/86 af 9. april 1986 om genindførelse af opkrævning af told for kuglelejer med største udvendige diameter på 30 mm og derunder, henhørende under position ex 84.62 i den fælles toldtarif og med oprindelse i Singapore, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3599/85

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1034/86 af 9. april 1986 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødsektoren

19

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1035/86 af 9. april 1986 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse i Marokko

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1036/86 af 9. april 1986 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De kanariske Øer)

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1037/86 af 9. april 1986 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af tomater med oprindelse på De kanariske Øer

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1038/86 af 9. april 1986 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1039/86 af 9 april 1986 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1040/86 af 9. april 1986 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 34. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 2236/85

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1041/86 af 9. april 1986 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1042/86 af 9. april 1986 om ændring af eksportrestitutionerne for olieholdige frø

43

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

86/113/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 86/113/EØF af 25. marts 1986 om fastlæggelse af mindstekrav vedrørende beskyttelse af burhøns

45

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens bekendtgørelse om beregning af de monetære udligningsbeløb (EFT nr. L 94 af 9.4.1986)

49
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top