EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:375:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 375, 31. december 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 375
28. årgang
31. december 1985Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

85/610/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og præparater (asbest)

1

  

85/611/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/611/EØF af 20. december 1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

3

  

85/612/EØF:

 
 

*

Rådets henstilling af 20. december 1985 vedrørende artikel 25, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 85/611/EØF

19

  

85/613/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 20. december 1985 om vedtagelsen på Fællesskabets vegne af programmer og foranstaltninger vedrørende udledning af kviksølv og cadmium i forbindelse med konventionen om forhindring af landbaseret havforurening

20
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top