EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:191:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 191, 23. juli 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 191
28. årgang
23. juli 1985Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2019/85 af 17. juli 1985 om fastsættelse af udbyttet i oliven og i olie for produktionsåret 1984/85

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2020/85 af 22. juli 1985 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2021/85 af 22. juli 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2022/85 af 22. juli 1985 om minimumskvalitetskrav for tørrede blommer, og for svesker, hvortil der kan ydes producentstøtte

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2023/85 af 22. juli 1985 om fastsættelse for produktionsåret 1985/86 af den minimumspris, der skal betales til producenterne for tørrede blommer, og af producentstøtten for svesker

37

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2024/85 af 22. juli 1985 om ændring af forordning (EØF) nr. 147/85 om gennemførelsesbestemmelserne for destillation som omhandlet i artikel 41 i forordning (EØF) nr. 337/79 for vinproduktionsåret 1984/85

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2025/85 af 22. juli 1985 om suspension af forudfastsættelsen af støtten for raps-, rybs- og solsikkefrø

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2026/85 af 22. juli 1985 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2027/85 af 22. juli 1985 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af kom og ris

43

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

85/357/EKSF, EØF, Euratom:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for De europæiske Fællesskabers medlemsstater den 16. juli 1985 om udnævnelse af en dommer og en generaladvokat ved Domstolen

45

  

Rådet

  

85/358/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/358/EØF af 16. juli 1985 om supplering af direktiv 81/602/EØF om forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og mod stoffer med thyreostatisk virkning

46

  

85/359/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 16. juli 1985 om udskiftning af teksten til brevvekslingen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den ungarske Folkerepublik om handel med får og geder samt kød heraf

50

  

Brevveksling om punkt 2 i aftalen i form af brevveksling mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den ungarske Folkerepublik om handel med får og geder samt kød heraf

51

  

85/360/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 16. juli 1985 om omstrukturering af systemet for landbrugsundersøgelser i Grækenland

53
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top