EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:160:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 160, 20. juni 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 160
28. årgang
20. juni 1985Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/81 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 af 13. juni 1985 om fastsættelse af tekniske tilpasninger til fællesskabsbestemmelserne om vandrende arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår Grønland

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1662/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1663/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1664/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1665/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1666/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1667/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødsektoren

19

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1668/85 af 18. juni 1985 om tarifering af varer i pos. 24.02 C i den fælles toldtarif

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1669/85 af 19. juni 1985 om levering af mel af blød hvede til Sudan som fødevarehjælp

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1670/85 af 19. juni 1985 om ændring af forordning (EØF) nr. 1105/68 om gennemførelsesbestemmelser ved ydelse af støtte for skummetmælk til foderbrug

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1671/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

34

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1672/85 af 19. juni 1985 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtten til græsningsskifte for får, geder og kvæg i Grækenland

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1673/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1674/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den ottende dellicitation under den løbende tillægslicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 2384/84

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1675/85 af 19. juni 1985 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af råsukker i forbindelse med den ottende dellicitation under den løbende tillægslicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 2385/84

41

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

85/307/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. maj 1985 om ændring af grænserne for de ugunstigt stillede områder i henhold til Rådets direktiv 75/268/EØF (Italien) (Kun den italienske udgave er autentisk)

42
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top