EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:002:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 2, 3. januar 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 2
28. årgang
3. januar 1985Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 9/85 af 2. januar 1985 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 10/85 af 2. januar 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 11/85 af 2. januar 1985 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 12/85 af 2. januar 1985 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 13/85 af 2. januar 1985 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af æbler med oprindelse i Ungarn

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 14/85 af 2. januar 1985 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

10

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

85/1/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/1/EØF af 18. december 1984 om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder

11

  

85/2/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/2/EØF af 18. december 1984 om ændring af direktiv 81/363/EØF om støtte til skibsbygningsindustrien

13

  

85/3/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/3/EØF af 19. december 1984 om vægt, dimensioner og visse andre tekniske data for visse landevejskøretøjer

14

  

85/4/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 19. december 1984 om ligestilling af markinspektioner af arealer til formering af udsæd i tredjelande

19

  

85/5/EØF:

 
  

Rådets beslutning af 19. december 1984 om ligestilling af frø produceret i tredjelande

20

  

85/6/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/6/EØF af 19. december 1984 om tredje ændring af direktiv 74/329/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om emulgatorer, stabilisatorer, fortyknings- og geleringsmidler, der må anvendes i levnedsmidler

21

  

85/7/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 85/7/EØF af 19. december 1984 om ændring af en første række direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning på levnedsmiddelområdet, for så vidt angår Den stående Levnedsmiddelkomités indgriben

22

  

85/8/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 19. december 1984 om en særlig fællesskabsindsats til bekæmpelse af fattigdom

24

  

85/9/EKSF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater, forsamlet i Rådet den 19. december 1984 om åbning af toldpræferencer i Grækenland for varer henhørende under dette Fællesskab og med oprindelse i Østrig, Finland, Norge, Sverige eller Schweiz

26
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top