Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:339:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 339, 27. december 1984


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 339
27. årgang
27. december 1984Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

84/639/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 10. december 1984 om indgåelse af aftalen - samordning Fællesskabet-COST - om fem samordnede aktioner på miljøområdet

1

  

Aftale - samordning Fællesskabet-COST - om fem samordnede aktioner på miljøområdet

2

  

84/640/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 10. december 1984 om bemyndigelse til stiltiende videreførelse eller opretholdelse af visse venskabs-, handels- og skibsfartstraktater og lignende aftaler, som medlemsstaterne har indgået med tredjelande

10

  

84/641/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 om ændring, navnlig for så vidt angår turistassistance, af første direktiv 73/239/EØF om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

21

  

84/642/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 84/642/EØF af 11. december 1984 om ændring af direktiv 71/118/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkrækød

26

  

84/643/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 11. december 1984 om ændring af direktiv 64/432/EØF og 72/461/EØF for så vidt angår visse regler vedrørende mund- og klovesyge samt blæresyge hos svin

27

  

84/644/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 84/644/EØF af 11. december 1984 om ændring af direktiv 64/432/EØF, for så vidt angår brucellose og særlig vedrørende brucella- stødpudeantigentesten, mikro-agglutinationstesten og plasma-ringprøven, udført på mælkeprøver

30

  

84/645/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 84/645/EØF af 11. december 1984 om ændring af direktiv 80/217/EØF om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest

33
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top