EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:297:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 297, 15. november 1984


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 297
27. årgang
15. november 1984Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3159/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af importafgifter for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3160/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3161/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3162/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3163/84 af 13. november 1984 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3164/84 af 13. november 1984 om ændring af fællesskabskvoter for indførsel af visse tekstilprodukter med oprindelse i Indien

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3165/84 af 14. november 1984 om ændring af forordning (EØF) nr. 3137/82 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af finansiel udligning for visse fiskerivarer

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3166/84 af 14. november 1984 om femte ændring af forordning (EØF) nr. 2942/80 om forskrifter for interventionsorganernes opkøb af olivenolie

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3167/84 af 14. november 1984 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra område 5

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3168/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af importafgifterne for mælk og mejeriprodukter

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3169/84 af 14. november 1984 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3170/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3171/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3172/84 af 14. november 1984 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3173/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 2382/84

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3174/84 af 14. november 1984 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af råsukker i forbindelse med den 11. dellicitation under den løbende hovedlicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 2383/84

33

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

84/544/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 25. oktober 1984 om forlængelse af den midlertidige suspension af den status, som visse dele af Forbundsrepublikken Tysklands område har med hensyn til klassisk svinepest

34

  

84/545/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 26. oktober 1984 om fastsættelse af maksimumsbeløb for støtte til smør og koncentreret smør med henblik på den 69. særlige licitation inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1932/81

36

  

84/546/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 26. oktober 1984 om fastsættelse af mindstesalgspriser for smør med henblik på den 88. særlige licitation, holdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 262/79

38

  

84/547/EØF:

 
 

*

Kommissionens syvogfyrretyvende direktiv 84/547/EØF af 26. oktober 1984 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer

40

  

84/548/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 7. november 1984 om anden ændring af beslutning 81/10/EØF om fastsættelse af de områder, hvorfra Grækenland undlader at sende kvæg og svin samt fersk okse-, svine-, fåre- eller gedekød til de øvrige medlemsstater og om ophævelse af beslutning 84/374/EØF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Grækenland

44
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top