EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:250:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 250, 19. september 1984


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 250
27. årgang
19. september 1984Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2633/84 af 18. september 1984 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2634/84 af 18. september 1984 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2635/84 af 13. september 1984 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af 110 000 tons rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2636/84 af 17. september 1984 om levering af korn og ris til Den internationale Røde Kors Komité som fødevarehjælp

7

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2637/84 af 18. september 1984 om genindførelse af opkrævning af told for butan-1-ol (normal-butylalkohol), henhørende under pos. 29.04 A III ex b) og med oprindelse i Rumænien, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3569/83

12

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2638/84 af 18. september 1984 om genindførelse af opkrævning af told for butanol samt isomere deraf, andre normal-butylalkohol, henhørende under pos. 29.04 A III ex b) og med oprindelse i Rumænien, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3569/83

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2639/84 af 18. september 1984 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2640/84 af 18. september 1984 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

16

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

84/450/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame

17

  

Kommissionen

  

84/451/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. august 1984 om syvende ændring af beslutning 83/453/EØF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest

21

  

84/452/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 31. august 1984 om fastsættelse af mindstesalgspriser for smør med henblik på den 84. særlige licitation, holdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 262/79

23

  

84/453/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 31. august 1984 om fastsættelse af maksimumsbeløb for støtte til smør og koncentreret smør med henblik på den 65. særlige licitation inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1932/81

25
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top