Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:208:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 208, 3. august 1984


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 208
27. årgang
3. august 1984Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2260/84 af 17. juli 1984 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2261/84 af 17. juli 1984 om almindelige regler for støtte til olivenolieproduktion og til producentorganisationer

3

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2262/84 af 17. juli 1984 om særlige foranstaltninger inden for olivenoliesektoren

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2263/84 af 2. august 1984 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2264/84 af 2. august 1984 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2265/84 af 2. august 1984 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2266/84 af 31. juli 1984 om fastsættelse af interventionsopkøbspriserne for hele og halve kroppe og for- og bagfjerdinger i oksekødsektoren fra den 20. august 1984 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1222/84

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2267/84 af 31. juli 1984 om ydelse af en skønsmæssigt forudfastsat støtte til privat oplagring af hele og halve kroppe og for- og bagfjerdinger i oksekødsektoren

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2268/84 af 31. juli 1984 om særligt salg af interventionssmør med henblik på eksport til visse lande og om ændring af forordning (EØF) nr. 1687/76

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2269/84 af 2. august 1984 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Ungarn

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2270/84 af 2. august 1984 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2271/84 af 2. august 1984 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2272/84 af 2. august 1984 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2273/84 af 2. august 1984 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

45

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2274/84 af 2. august 1984 om fastsættelse af det korrektionsbeløb der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

49

 

*

Meddelelse fra Kommissionen

51

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

84/382/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 19. juli 1984 om ændring af det dagpengebeløb, der ydes medlemmerne af Det økonomiske og sociale Udvalg

52

  

84/383/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 1984 om anvendelse af afgørelse 83/200/EØF om bemyndigelse af Kommissionen til at optage lån under det nye fællesskabsinstrument til fremme af investeringerne i Fællesskabet

53

  

84/384/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 1984 om et bidrag til Det europæiske Kul- og Stålfællesskab over De europæiske Fællesskabers almindelige budget

55

  

84/385/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 1984 om indgåelse af aftalen i form af noteveksling om midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater

56

  

Aftale i form at noteveksling om midlertidig forlængelse af gyldighedsperioden for fiskeriaftalen af 1977 mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og regeringen for Amerikas Forenede Stater

57

  

84/386/EØF:

 
 

*

Rådets tiende direktiv 84/386/EØF af 31. juli 1984 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter som ændring af direktiv 77/388/EØF - anvendelse af merværdiafgift ved udlejning af løsøregenstande

58

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2202/84 af 27. juli 1984 om ændring af de monetære udligningsbeløb (EFT nr. L 204 af 31.7.1984)

59
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top