Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:196:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 196, 26. juli 1984


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 196
27. årgang
26. juli 1984Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2124/84 af 23. juli 1984 om gennemførelse af afgørelse nr. 2/84 truffet af Associeringsrådet EØF-Malta om fravigelse af bestemmelserne vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Malta, for så vidt angår mellemfrekvenstransformere

1

  

Afgørelse truffet af Associeringsrådet EØF-Malta nr. 2/84 den 23. juli 1984 om fravigelse af bestemmelserne vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Malta, for så vidt angår mellemfrekvenstransformere

2

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2125/84 af 23. juli 1984 om ændring af forordning (EØF) nr. 1971/83 om ydelse af finansiel støtte til industrielle pilotprojekter og demonstrationsprojekter inden for likvefaktion og forgasning af fast brændsel

3

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2126/84 af 23. juli 1984 om ændring af forordning (EØF) nr. 1972/83 om ydelse af finansiel støtte til demonstrationsprojekter inden for udnyttelse af alternative energikilder, energibesparelser og erstatning af kulbrinter

4

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2127/84 af 23. juli 1984 om forhøjelse af det ved forordning (EØF) nr. 3056/83 åbnede fællesskabstoldkontingent for garn udelukkende af schappesilke, ikke i detailsalgsoplægninger, henhørende under pos. 50.05 A i den fælles toldtarif

5

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2128/84 af 17. juli 1984 om ændring af forordning (EØF) nr. 986/68 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver til foderbrug

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2129/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2130/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2132/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2133/84 af 24. juli 1984 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2134/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af referencepriser for karper for fangstsæsonen 1984/85

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2135/84 af 25. juli 1984 om tiende ændring af forordning (EØF) nr. 1393/76 om fastsættelse af de nærmere bestemmelser for indførsel af produkter fra vinsektoren med oprindelse i visse tredjelande

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2136/84 af 25. juli 1984 om ændring af forordning (EØF) nr. 1054/78 som følge af ændringerne af forordning (EØF) nr. 337/79 om den fælles markedsordning for vin

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2137/84 af 25. juli 1984 om gennemførelsesbestemmelser for udvidelse af anvendelsesområdet for de regler, der er udstedt af producentorganisationer for frugt og grønsager

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2138/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af importafgifter for levende får og geder samt for fåre- og gedekød bortset fra frosset kød

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2139/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af importafgifter for frosset fåre- og gedekød

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2140/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2141/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2142/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2143/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2144/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende tillægslicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1881/83

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2145/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af råsukker i forbindelse med den tiende dellicitation under den løbende tillægslicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 1883/83

41

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2146/84 af 25. juli 1984 om anvendelse af den fælles toldtarif på indførsel af citroner med oprindelse i Spanien

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2147/84 af 25. juli 1984 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld

44

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

84/371/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. juli 1984 om fastlæggelse af det særlige mærke for fersk kød som omhandlet i artikel 5, litra a), i Rådets direktiv 64/433/EØF

46

  

84/372/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 84/372/EØF af 3. juli 1984 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer

47

  

84/373/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. juli 1984 om fastslåelse af, at indførsel af apparatet "Leeds & Northrup - Fixed Temperature Standard, model 8411" kan ske med fritagelse for told efter den fælles toldtarif

50

  

84/374/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 4. juli 1984 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Grækenland

51

  

84/375/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 5. juli 1984 om ændring af beslutning 83/471/EØF om EF-kontrolkomiteen for anvendelse af handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvæg

53

  

84/376/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 6. juli 1984 om Forbundsrepublikken Tysklands iværksættelse af visse foranstaltninger med henblik på tilpasning af kapaciteten i fiskeriet (Kun den tyske udgave er autentisk)

54

  

84/377/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 6. juli 1984 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ærter, bønner og hestebønner i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1431/82

55
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top