EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1983:152:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 152, 10. juni 1983


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 152
26. årgang
10. juni 1983Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1492/83 af 9. juni 1983 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1493/83 af 9. juni 1983 om fastsættelse af præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1494/83 af 9. juni 1983 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1495/83 af 7. juni 1983 om tarifering af varer i position 38.19 X i den fælles toldtarif

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1496/83 af 7. juni 1983 om genindførelse af opkrævningen af told, der gælder i henseende til tredjelande, for visse varer med oprindelse i Jugoslavien

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1497/83 af 7. juni 1983 om levering af mel af blød hvede til Verdensfødevareprogrammet som fødevarehjælp

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1498/83 af 9. juni 1983 om ændring af forordning (EØF) nr. 3509/82 om fastsættelse af den ved beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud anvendte forudfastsatte værdi af fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i perioden fra den 1. januar til den 31. december 1983

15

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1499/83 af 9. juni 1983 om indstilling af rødspættefiskeri fra fartøjer, som fører nederlandsk flag

17

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1500/83 af 9. juni 1983 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af påhængsmotorer med oprindelse i Japan

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1501/83 af 9. juni 1983 om afsætning af visse fiskerivarer, der har været genstand for markedsregulerende foranstaltninger

22

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1502/83 af 9. juni 1983 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 670/83 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med anvendelsen af visse monetære udligningsbeløb i samhandelen mellem visse medlemsstater

24

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1503/83 af 9. juni 1983 om ændring af forordning (EØF) nr. 296/83 og om forhøjelse til 450 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1504/83 af 9. juni 1983 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1505/83 af 9. juni 1983 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps-, rybs- og solsikkefrø

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1506/83 af 9. juni 1983 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af tomater med oprindelse i Marokko

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1507/83 af 9. juni 1983 om ændring af eksportrestitutionerne for olieholdige frø

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1508/83 af 9. juni 1983 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1509/83 af 9. juni 1983 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1510/83 af 9. juni 1983 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

37

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1511/83 af 9. juni 1983 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

39

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1512/83 af 9. juni 1983 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt

41

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1435/83 af 2. juni 1983 om ændring af de monetære udligningsbeløb (EFT nr. L 148 af 6.6.1983)

43
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top