Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1982:343:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 343, 4. december 1982


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 343
25. årgang
4. december 1982



Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3259/82 af 3. december 1982 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3260/82 af 3. december 1982 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3261/82 af 3. december 1982 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps, rybs- og solsikkefrø

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3262/82 af 3. december 1982 om fastsættelse af de beløb, hvormed importafgifter for oksekød med oprindelse i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet nedsættes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3263/82 af 3. december 1982 om åbning af en løbende licitation med henblik på udbud til salg af olivenolie, som det græske interventionsorgan ligger inde med

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3264/82 af 3. december 1982 om ændring af forordning (EØF) nr. 3117/82 om levering af blød hvede til Verdensfødevareprogrammet som fødevarehjælp

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3265/82 af 3. december 1982 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3266/82 af 3. december 1982 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

14

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

82/810/EKSF, EØF, Euratom:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 18. oktober 1982 om de af kongeriget Belgien, af Den italienske Republik og af Det forenede Kongerige indgivne bemyndigelsesanmodninger i medfør af artikel 13, stk. 2, i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2892/77 om egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (Kun den franske, nederlandske, italienske og engelske udgave er autentiske)

16

  

82/811/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 16. november 1982 om fastsættelse af maksimumsbeløb for støtte til smør og koncentreret smør med henblik på den 31. særlige licitation inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1932/81

18

  

82/812/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 16. november 1982 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 37. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 368/77

20

  

82/813/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. november 1982 om listen over de virksomheder i Den socialistiske føderative republik Jugoslavien, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet

21

  

82/814/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 17. november 1982 om listen over de virksomheder i kongeriget Swaziland, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet

24

  

82/815/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 18. november 1982 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 1509/82 omhandlede licitation

26

  

82/816/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 18. november 1982 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af hårde hvede inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 1960/82 omhandlede licitation

27

  

82/817/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 18. november 1982 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 1520/82 omhandlede licitation

28

  

82/818/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 18. november 1982 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 1959/82 omhandlede licitation

29




DA



De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top