Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1982:212:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 212, 21. juli 1982


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 212
25. årgang
21. juli 1982Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1951/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1952/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1953/82 af 6. juli 1982 om særlige betingelser for udførsel af en række oste til visse tredjelande

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1954/82 af 16. juli 1982 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for æg

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1955/82 af 16. juli 1982 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter for fjerkrækød

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1956/82 af 16. juli 1982 om fastsættelse af slusepriser og importbelastninger for ægalbumin og mælkealbumin

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1957/82 af 13. juli 1982 om fastsættelse af slusepriser og importafgifter inden for svinekødsektoren

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1958/82 af 16. juli 1982 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af forstørrelsesapparater til fotografisk brug med oprindelse i Polen og Sovjetunionen, godtagelse af tilsagn og om afslutning af proceduren vedrørende importen af sådanne forstørrelsesapparater med oprindelse i Tjekkoslovakiet

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1959/82 af 16. juli 1982 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse tredjelande

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1960/82 af 20. juli 1982 om særlige interventionsforanstaltninger for hård hvede i Grækenland

38

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1961/82 af 19. juli 1982 om fjerde ændring af forordning (EØF) nr. 1570/77 om tillæg og fradrag for korn i forbindelse med intervention

41

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1962/82 af 19. juli 1982 om ændring af forordning (EØF) nr. 2755/80 for så vidt angår fastsættelsen af interventionsopkøbspriser for perioden 15. juli - 15. december 1982n

43

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1963/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse for Storbritannien af den variable præmie for slagtning af får og af de beløb, der skal opkræves for produkter, som udføres fra dette område

45

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1964/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød

48

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1965/82 af 20. juli 1982 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af tomater med oprindelse i Bulgarien

53

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1966/82 af 20. juli 1982 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af citroner med oprindelse i Spanien

54

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1967/82 af 20. juli 1982 om anden ændring af forordning (EØF) nr. 1792/82 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af auberginer med oprindelse i Spanien

55

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1968/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

56

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1969/82 af 20. juli 1982 om fastlæggelse af i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i juli 1982 for oksekødprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes

58

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1970/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende tillægslicitation omhandlet i forordning (EØF) nr. 2042/81

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1971/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb i forbindelse med den 45. dellicitation for råsukker i henhold til forordning (EØF) nr. 2235/81

60

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1972/82 af 20. juli 1982 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

61

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1973/82 af 20. juli 1982 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter

63

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1974/82 af 20. juli 1982 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

65
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top