EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1980:090:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 90, 3. april 1980


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 90
23. årgang
3. april 1980Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 827/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 828/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 829/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 830/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 831/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 832/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 833/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps-og rybsfrø

13

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 834/80 af 2. april 1980 om ændring af de elementer, som anvendes ved beregning af differencebeløbene for raps-og rybsfrø

15

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 835/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 836/80 af 2. april 1980 om ændring af eksportrestitutioner for malt

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 837/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af det beløb, som skal trækkes fra afgiften på ris indført fra Den arabiske republik Egypten

23

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 838/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Egypten skal nedsættes

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 839/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af det beløb, hvormed det variable element af importafgiften for klid med oprindelse i Algeriet, Marokko og Tunesien skal nedsættes

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 840/80 af 28. marts 1980 om midlertidig suspension af interventionsopkøb af oksekød i visse medlemsstater

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 841/80 af 2. april 1980 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1407/78 om fastsættelse af en udligningsafgift ved indførsel til Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Luxembourg og Nederlandene af ethanol fremstillet i Frankrig af landbrugsprodukter og ved indførsel til Belgien og Luxembourg af spriteddike fremstillet i Frankrig

30

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 842/80 af 2. april 1980 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for sjaler, tørklæder, mantiller, slør o.lign. bortset fra varer af trikotage, af uld, bomuld, eller kemofibre under kategori 84 (kode 0840), som har oprindelse i Filippinerne og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2894/79

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 843/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps-og rybsfrø

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 844/80 af 2. april 1980 om ændring af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter

35

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 845/80 af 2. april 1980 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

36

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

80/366/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 26. marts 1980 om ændring af Rådets femte beslutning 76/538/EØF om ligestilling af markinspektioner af frøproduktionskulturer i tredjelande

37

  

80/367/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 26. marts 1980 om ændring af Rådets femte beslutning 76/539/EØF om ligestilling af frø produceret i tredjelande

39

  

80/368/EØF:

 
 

*

Rådets ellevte direktiv 80/368/EØF af 26. marts 1980 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Udelukkelse af de oversøiske franske departementer fra anvendelsesområdet for direktiv 77/388/EØF

41

  

80/369/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 80/369/EØF af 26. marts 1980 om bemyndigelse af Den franske Republik til i de oversøiske departementer at undlade at anvende direktiv 72/464/EØF og 79/32/EØF om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak fra omsætningsafgift

42

  

80/370/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 80/370/EØF af 26. marts 1980 om ændring af direktiv 72/159/EØF om modernisering af landbrugsbedrifter

43

  

80/371/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 80/371/EØF af 26. marts 1980 om afvigelse til fordel for Den franske Republik fra direktiv 73/403/EØF om synkronisering af de almindelige folketællinger

44

  

80/372/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 26. marts 1980 om chlorfluorcarboner i miljøet

45

  

Kommission

  

80/373/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 31. marts 1980 om forlængelse af ordningen med licenser for samhandelen med mineralolie og/eller mineralolieprodukter mellem Italien og de øvrige medlemsstater som fastsat i beslutning 79/589/EØF (Kun den italienske udgave er autentisk)

46

  

80/374/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 31. marts 1980 om forlængelse af ordningen med licenser for samhandelen med mineralolie og/eller mineralprodukter mellem Frankrig og de øvrige medlemsstater som fastsat i beslutning 79/126/EØF (Kun den franske udgave er autentisk)

47
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top