Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1979:084:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 84, 4. april 1979


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 84
22. årgang
4. april 1979Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 652/79 af 29. marts 1979 om det europæiske valutasystems konsekvenser for den fælles landbrugspolitik

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 653/79 af 3. april 1979 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 654/79 af 3. april 1979 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 655/79 af 3. april 1979 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af agurker med oprindelse i Rumænien

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 656/79 af 3. april 1979 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

9

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommission

  

79/347/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 14. marts 1979 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter (Kun den tyske udgave er autentisk)

10

  

79/348/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 14. marts 1979 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at begrænse handelen med frø af visse sorter af landbrugsplantearter (Kun den franske udgave er autentisk)

12

  

79/349/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 19. marts 1979 om bemyndigelse af Den franske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage frakker, kapper og slag, jakker og blazere, vævede, til kvinder, piger og småbørn, andre end de under kategori 15 A hørende varer af uld, bomuld eller kemofibre, som henhører under pos. ex 61.02 B i den fælles toldtarif (NIMEXE-nummer 61.02- 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40 ; kategori 15 B), har oprindelse i Sydkorea og frit kan omsættes i de øvrige medlemsstater (Kun den franske udgave er autentisk)

14

  

79/350/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 19. marts 1979 om udstedelse af importlicenser for produkter fra oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar og Swaziland

16

  

79/351/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 19. marts 1979 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den særlige støtte til skummetmælkspulver med henblik på den 19. særlige licitation, der nævnt i forordning (EØF) nr. 1844/77

17

  

79/352/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 19. marts 1979 om fastsættelse af mindsteprisen ved salg af skummetmælkspulver med henblik på den 25. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 368/77

18

  

79/353/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 19. marts 1979 om fastsættelse af mindestepriser ved salg af smør med henblik på den første særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 262/79

19

  

79/354/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. marts 1979 om bemyndigelse af kongeriget Belgien, storhertugdømmet Luxembourg og kongeriget Nederlandene til fra fællesskabsbehandling at undtage vævede kjoler og kjoler af trikotage til kvinder, piger og småbørn (undtagen spædbørn), af uld, bomuld eller kemofibre, som henhører under pos. ex 60.05 A II og 61.02 B i den fælles toldtarif (NIMEXE-nummer 60.05-41, 42, 43, 44 ; 61.02- 48, 52, 53, 54 ; kategori 26), har oprindelse i Polen og frit kan omsættes i de øvrige medlemsstater (Kun den franske og nederlandske udgave er autentiske)

21

  

79/355/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. marts 1979 om fritagelse af kongeriget Danmark for at anvende Rådets direktiv 70/458/EØF om handel med grønsagsfrø med hensyn til visse arter(Kun den danske udgave er autentisk)

23

  

79/356/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. marts 1979 om bemyndigelse af Den franske Republik til midlertidigt at tillade handel med frø, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 69/208/EØF

24

  

79/357/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. marts 1979 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til midlertidigt at tillade handel med frø, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/401/EØF

25

  

79/358/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 20. marts 1979 om bemyndigelse af kongeriget Belgien til midlertidigt at tillade, at sædekorn, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/402/EØF om handel med sædekorn, bringes i handelen

26

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for finansprotokollen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, der blev undertegnet i Bruxelles den 12. maj 1977

28
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top