EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1979:006:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 6, 10. januar 1979


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 6
22. årgang
10. januar 1979Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 34/79 af 9. januar 1979 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 35/79 af 9. januar 1979 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 36/79 af 8. januar 1979 om levering af forskellige partier skummetmælkspulver som fødevarehjælp

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 37/79 af 9. januar 1979 om åbning af en licitation over restitutionen ved udførsel af blød hvede til lande i zone IV

21

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

79/6/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse af 18. december 1978 om godkendelse af Toldsamarbejdsrådets rekommandation af 13. juni 1978 om ændring af artikel XIV a) og XVI d) i konventionen om nomenklaturen til klassifikation af varer i toldtariffer

23

  

79/7/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring

24

  

79/8/EØF:

 
 

*

Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs medlemsstater, forsamlet i Rådet, af 18. december 1978, om afskaffelse af visse postale fortoldningsgebyrer

26

  

79/9/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 19. december 1978 om ændring af direktiv 77/391/EØF om indførelse af en fællesskabsaktion med henblik på udryddelse af brucellose, tuberkulose og leukose hos kvæg

27

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3108/78 af 29. december 1978 om fastsættelse af eksportrestitutioner for produkter forarbejdet på basis af korn og ris (EFT nr. L 370 af 30. 12. 1978)

28
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken — akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top