Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1978:194:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 194, 19. juli 1978


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 194
21. årgang
19. juli 1978Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1686/78 af 18. juli 1978 om fastsættelse af importafgifter for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1687/78 af 18. juli 1978 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt

3

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1688/78 af 18. juli 1978 om tarifering af varer i pos. 21.07 G I a) 2 cc) i den fælles toldtarif

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1689/78 af 18. juli 1978 om definition af begrebet "varer med oprindelsesstatus" til brug ved anvendelsen af de toldpræferencer, der af Det europæiske økonomiske Fællesskab indrømmes tekstilvarer fra udviklingslande

6

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1690/78 af 18. juli 1978 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 1790/76 for så vidt angår den sidste frist for indgivelse af erklæring om de tilsåede arealer for sojabønner for høståret 1978/1979

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1691/78 af 18. juli 1978 om levering af skummetmælkspulver som fødevarehjælp til Indien

8

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1692/78 af 18. juli 1978 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

10

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1693/78 af 18. juli 1978 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1694/78 af 18. juli 1978 om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris

14

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

78/583/EØF:

 
 

*

Rådets niende direktiv 78/583/EØF af 26. juni 1978 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

16

  

78/584/EØF:

 
 

*

Rådets henstilling af 26. juni 1978 om ratifikation af konventioner om sikkerhed i forbindelse med søtransport

17

  

Kommission

  

78/585/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 14. juni 1978 om fastsættelse af det maksimale eksportrestitutionsbeløb i forbindelse med den 45. del-licitation for hvidt sukker i henhold til forordning (EØF) nr. 1634/77

19

  

78/586/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 14. juni 1978 om fastsættelse af det maksimale eksportrestitutionsbeløb i forbindelse med den 34. del-licitation for roeråsukker i henhold til forordning (EØF) nr. 1790/77

20

  

78/587/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 14. juni 1978 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for præmien for hvidt sukker i forbindelse med en del-licitation i henhold til forordning (EØF) nr. 1320/77

21

  

78/588/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 14. juni 1978 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb for hvidt sukker i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/78

22

  

78/589/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 14. juni 1978 vedrørende hastelevering af blød hvede som fødevarehjælp til folkerepublikken Bangla Desh

23

  

78/590/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 15. juni 1978 om fastsættelse af mindstesalgspriser for udbenet oksekød, der er udbudt i licitation i henhold til forordning (EØF) nr. 79/75

25

  

78/591/EØF:

 
 

*

Henstilling fra Kommissionen af 30. juni 1978 om styret sildefiskeri i visse zoner vest for Irland

28

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 978/78 af 10. maj 1978 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealer (EFT nr. L 128 af 17.5.1978)

29

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 1197/78 af 30. maj 1978 om åbning, fordeling og forvaltning af fællesskabstoldpræferencer for tekstilvarer med oprindelse i udviklingslande og -territorier (EFT nr. L 149 af 5.6.1978)

29

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# 78/317/EØF: Rådets direktiv af 21. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende afrimnings- og afdugningsanordninger til ruder i biler

29

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 78/318/EØF af 21. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om rudeviskere og rudevaskere til biler (EFT nr. L 81 af 28.3.1978)

30

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1533/78 af 30. juni 1978 om fastsættelse af de justeringer, der skal foretages af forudfastsatte monetære udligningsbeløb i sektoren for mælk og mejeriprodukter (EFT nr. L 179 af 1.7.1978)

30
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
Tilten pä alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top