Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1978:185:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 185, 7. juli 1978


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 185
21. årgang
7. juli 1978Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1562/78 af 29. juni 1978 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer

1

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1563/78 af 29. juni 1978 om fastsættelse af producentindikativprisen, produktionsstøtten og interventionsprisen for olivenolie for produktionsåret 1978/1979

10

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1564/78 af 29. juni 1978 om fastsættelse af månedlige forhøjelser af den repræsentative markedspris, interventionsprisen og tærskelprisen for olivenolie for produktionsåret 1978/1979

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1565/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1566/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1567/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af minimumsimportafgifter i olivenoliesektoren

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1568/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1569/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for raps- og rybsfrø

20

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1570/78 af 4. juli 1978 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2742/75 om produktionsrestitutioner for stivelsesholdige varer og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2026/75

22

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1571/78 af 30. juni 1978 om udbydelse i licitation med henblik på salg til udførsel af tobak i baller, som tyske og italienske interventionsorganer ligger inde med

26

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1572/78 af 5. juli 1978 om genindførelse af interventionsopkøb af oksekød i Danmark

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1573/78 af 6. juli 1978 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af visse sorter blommer med oprindelse i Spanien

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1574/78 af 5. juli 1978 om kvantitativ begrænsning af indførselen af visse tekstilvarer med oprindelse i Grækenland

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1575/78 af 6. juli 1978 om ændring af forordning nr. 785/67/EØF om de nærmere regler for interventionsorganernes opkøb af olivenolie

34

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1576/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af eksportrestitutioner for malt

36

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1577/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for malt

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1578/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af restitutioner for korn, visse kategorier mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1579/78 af 6. juli 1978 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for korn

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1580/78 af 6. juli 1978 om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris

44

 
  

Berigtigelser

 
  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1476/78 af 29. juni 1978 om fastsættelse af de restitutionssatser, der fra 1. juli 1978 skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (EFT nr. L 176 af 30.6.1978)

46

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1514/78 af 30. juni 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 2793/77 om gennemførelsesbestemmelser for en særstøtte til skummetmælk, der skal anvendes som foder til husdyr, undtagen unge kalve (EFT nr. L 178 af 1.7.1978)

46
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top