Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1978:155:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 155, 13. juni 1978


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 155
21. årgang
13. juni 1978Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1246/78 af 12. juni 1978 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1247/78 af 12. juni 1978 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1248/78 af 9. juni 1978 om åbning af en licitation med henblik på tilvejebringelse af mel af blød hvede til Den arabiske republik Egypten som støtte

5

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1249/78 af 9. juni 1978 om fordeling af kvantitative fællesskabskontingenter for udførsel af visse typer aske og visse restprodukter af kobber samt visse former for affald og skrot af kobber, aluminium og bly

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1250/78 af 12. juni 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 1624/76 for så vidt angår det yderligere støttebeløb til skummetmælkspulver, der denatureres eller forarbejdes til foderblandinger på en anden medlemsstats område

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1251/78 af 12. juni 1978 om indførelse af et fællesskabstilsyn med indførselen af visse tekstilvarer fra en række tredjelande

12

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1252/78 af 12. juni 1978 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker

18

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1253/78 af 12. juni 1978 om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris

19

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommission

  

78/500/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 16. maj 1978 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den særlige støtte til skummetmælkspulver med henblik på den 9. særlige licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1844/77

21

  

78/501/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 16. maj 1978 om fastsættelse af mindstesalgsprisen ved salg af skummetmælkspulver, med henblik på den 15. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 368/77

22

  

78/502/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 16. maj 1978 om fastsættelse af mindstesalgspriser ved salg af smør med henblik på den 74. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 232/75

23

  

78/503/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 17. maj 1978 om fastsættelse af det maksimale eksportrestitutionsbeløb i forbindelse med den 41. del-licitation for hvidt sukker i henhold til forordning (EØF) nr. 1634/77

25

  

78/504/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 17. maj 1978 om fastsættelse af det maksimale eksportrestitutionsbeløb i forbindelse med den 30. del-licitation for roeråsukker i henhold til forordning (EØF) nr. 1790/77

26

  

78/505/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 18. maj 1978 om fastsættelse af mindstesalgspriser for udbenet oksekød, der er udbudt i licitation i henhold til forordning (EØF) nr. 79/75

27

  

78/506/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 18. maj 1978 om fastsættelse af de mængder varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Kenya og Madagaskar hvad angår udstedelse af importlicenser i juni 1978

30

  

78/507/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 78/507/EØF af 19. maj 1978 om tilpasning af den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/114/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

31

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse af Rådets forordning (EØF) nr. 976/78 af 12. maj 1978 om ændring af forordning (EØF) nr. 878/77 for så vidt angår den vekselkurs, der skal anvendes for forskellige valutaer i landbrugssektoren, og om virkningerne af fastsættelsen af nye repræsentative kurser på eksisterende rettigheder og forpligtigelser (EFT nr. L 125 af 13.5.1978)

34
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top