EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1977:061:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 61, 5. marts 1977


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 61
20. årgang
5. marts 1977Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 425/77 af 14. februar 1977 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordnning for oksekød og om tilpasning af forordning (EØF) nr. 827/68 samt forordning (EØF) nr. 950/68 om den fælles toldtarif

1

 

*

Rådets Forordning (EØF) nr. 426/77 af 14. februar 1977 om ophævelse af forordning (EØF) nr. 888/68, (EØF) nr. 990/68 og (EØF) nr. 752/74 om oksekød

15

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 427/77 af 14. februar 1977 om tilpasning af forordning (EØF) nr. 885/68 og (EØF) nr. 1302/73 som følge af ændring af den fælles markedsordning for oksekød

16

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 428/77 af 14. februar 1977 om ændring af forordning (EØF) nr. 989/68 om fastsættelse af de almindelige regler for ydelse af støtte til privat oplagring af oksekød

17

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 429/77 af 14. februar 1977 om ændring af forordning (EØF) nr. 98/69 om fastsættelse af de almindelige regler for afsætningen af det af interventionsorganerne opkøbte frosne oksekød

18

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 430/77 af 14. februar 1977 om fastsættelse af de almindelige regler for ordningen med udligningsbeløb for oksekød

20

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

77/186/EØF:

 
 

*

Rådets Beslutning af 14. februar 1977 om udførsel af mineralolie og mineralolieprodukter fra en medlemsstat til en anden i tilfælde af forsyningsvanskeligheder

23

  

77/187/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter

26

  

77/188/EØF:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 14. februar 1977 om vedtagelse af et program for teknologisk forskning inden for skotøjsindustrien

29

  

77/189/EØF:

 
 

*

Skønsmæssig opgørelse over ungtyre med en vægt på 300 kg eller derunder og bestemt til opfedning, for perioden fra den 1. april til den 31. december 1977

32

  

Kommission

  

77/190/EØF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 26. januar 1977 om gennemførelse af direktiv 76/491/EØF om en fællesskabsprocedure for information og konsultation vedrørende priser på råolie og mineralolieprodukter i Fællesskabet

34
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt met fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top