Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1977:026:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 26, 31. januar 1977


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 26
20. årgang
31. januar 1977Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

77/91/EØF:

 
 

*

Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 58, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde

1

  

77/92/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 77/92/EØF af 13. december 1976 om foranstaltninger med henblik på at lette den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for virksomhed som forsikringsagent eller forsikringsmægler (ex gruppe 630 CITI), herunder navnlig overgangsforanstaltninger for disse former for virksomhed

14

  

77/93/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning af skadegørere på planter eller planteprodukter

20

  

77/94/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 77/94/EØF af 21. december 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende levnedsmidler bestemt til en særlig ernæring

55

  

77/95/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 77/95/EØF af 21. december 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om taxametre

59

  

77/96/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande

67

  

77/97/EØF:

 
 

*

Rådets beslutning af 21. december 1976 om Fællesskabets finansiering af visse veterinære aktioner af hastende karakter

78

  

77/98/EØF:

 
 

*

Rådets Direktiv af 21. december 1976 om ændring af direktiv 64/432/EØF, 72/461/EØF og 72/462/EØF på det veterinære omràde

81

  

77/99/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet

85
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt met fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top